Cyberbezpieczeństwo w bankach i innych instytucjach finansowych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką cyberbezpieczeństwa w bankach i instytucjach finansowych w aspekcie uregulowań prawnych, w tym szczególnie prawa bankowego, rekomendacji i wytycznych regulatorów, wymogów i standardów krajowych i zagranicznych. Wnikliwie przeanalizowane zostaną znane incydenty i krajobraz zagrożeń, zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa w kontekście ryzyka operacyjnego, zagrożenia, ataki, jak działają cyberprzestępcy, mechanizmy bezpieczeństwa i strategie obrony, sposoby uwierzytelnienia i ochrony danych dostępowych, usługi bankowe w kontekście cyberbezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych i inne aspekty ochrony przed cyberatakami charakterystyczne dla sektora bankowego. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków (również banków spółdzielczych i SKOK-ów), w tym szczególnie: administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka cyberbezpieczeństwa, oficerów compliance, audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych, compliance oficerów i managerów ryzyka operacyjnego, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa i technologii IT, wszystkich innych, którzy są odpowiedzialni za tematykę cyberbezpieczeństwa.

Program szkolenia

1. Nowe wyzwania w niestabilnym i dynamicznym świecie
2. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
     a. Definicje i pojęcia
     b. Infrastruktura 
3. Cyberbezpieczeństwo w kontekście regulatorów
     a. Prawo bankowe
     b. Rekomendacje/Wytyczne
     c. Komunikaty
     d. Przetwarzanie chmurowe
4. Podstawowe definicje
     a. Koncepcja cyberbezpieczeństwa
     b. Architektura cyberbezpieczeństwa 
     c. Ład cyberbezpieczeństwa
5. Wymogi i standardy cyberbezpieczeństwa
6. Znane incydenty i krajobraz zagrożeń
7. Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa w kontekście ryzyka operacyjnego
8. Zagrożenia, ataki, jak działają cyberprzestępcy
9. Mechanizmy bezpieczeństwa i strategie obrony
10. Sposoby uwierzytelnienia i ochrony danych dostępowych
11. Dobre praktyki pracy zdalnej
12. Usługi bankowe w kontekście cyberbezpieczeństwa
13. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
14. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
     a. Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość
     b. Ograniczenie celu
     c. Minimalizacja danych
     d. Dokładność
     e. Ograniczenie przechowywania
     f. Integralność i poufność
     g. Zarządzanie incydentem, wyciekiem danych
15. Modele (np. ISO/OSI, TCI/IP, etc.)
16. Ochrona systemów, usług, aplikacji – dobre praktyki cyberbezpieczeństwa
     a. Urządzenia
     b. Sieci
     c. Systemy
     d. Aplikacje
     e. Bazy danych
     f. Systemy transakcyjne
17. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji 
18. Bezpieczeństwo osobowe i fizyczne
19. Programy edukacyjne i budowanie świadomości bezpieczeństwa
20. Zarządzanie ciągłością działania
21. Testy bezpieczeństwa
22. Badanie podatności i change management

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
980
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!