Szkolenie

CYWILNOPRAWNE I KARNOPRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe i wyczerpujące omówienie wszystkich aspektów składających się na instytucje windykacji i egzekucji w Polsce. Omówione zostaną podstawy prawne, dozwolone środki i metody windykacji należności, przedstawione przykłady praktyczne.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia: firmy windykacyjne, członkowie zarządów, pracownicy działów egzekucyjnych, adwokaci i radcowie prawni.

Program szkolenia

WINDYKACJA A EGZEKUCJA.

o Definicja windykacji i jej rodzaje.

o Miękka windykacja – wpis do BIG.

o Miękka windykacja – wpis do BIK.

o Miękka windykacja - obrót wierzytelnościami.ETYCZNE ASPEKTY I DOBRE PRAKTYKI PROWADZENIA WINDYKACJI.

o Korespondencja i kontakty z dłużnikiem.

o Praktyki zakazane i niedozwolone.

o Zasady Dobrych Praktyk w Biurach Informacji Gospodarczej.

o Podstawowe zasady działania Biura Informacji Gospodarczej dotyczące Konsumenta.

o Warunki przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach Konsumenta.

o Prawo wglądu Konsumenta do dotyczących go informacji gospodarczych oraz do

rejestru zapytań.

o Zasady komunikowania się z Dłużnikiem.

o Zakres przekazywanych danych dotyczących Konsumenta.

o Zasady komunikowania się z Konsumentem będącym Dłużnikiem.

o Korespondencja

o Ochrona oraz zasady przechowywania informacji gospodarczych, w tym danych

osobowych.

Praktyki zakazane i niedozwolone.STATUS FIRMY WINDYKACYJNEJ A STATUS KOMORNIKA – WINDYKACJA MIĘKKA I TWARDA A EGZEKUCJA KOMORNICZA.SYTUACJA PRAWNA POLSKICH WIERZYCIELI I DŁUŻNIKÓW.

o Pojęcie zobowiązania.

o Uprawnienia i obowiązki dłużników i wierzycieli.

o Obrót wierzytelnościami.WYBRANE ZABEZPIECZENIA OSOBISTE I RZECZOWE.

o Poręczenie.

o Przystąpienie do długu.

o Zastaw.

o Hipoteka.WYWIAD GOSPODARCZY W POLSCE.

o Pojęcie wywiadu gospodarczego.

o Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

o Pojęcie know-how i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

o Popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez pracownika.

o Praktyczne aspekty wywiadu gospodarczego.PRAWO KARNE A WINDYKACJA.

o Oszustwo.

o Oszustwo kapitałowe.

o Oszukańczy transfer majątku.

o Nielegalny transfer majątku

o Faworyzowanie wierzycieli.

o Wyzysk/lichwaOCHRONA DŁUŻNIKA PRZED WINDYKACJĄ BEZPRAWNĄ.WINDYKACJA SĄDOWA:

o Przygotowanie wezwań do zapłaty, pozwu i pism procesowych.

o Postępowanie zabezpieczające.

o Postępowanie upadłościowe, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.EFEKTYWNA EGZEKUCJA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH NA DRODZE SĄDOWEJ – PROBLEMY I POSTULATY.

Czas trwania

3 dni; okolo 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
Radca prawny - specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego, prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego i antymonopolowego, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz funduszy unijnych. Specjalista Wykładowca na seminariach i szkoleniach, opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa pracy, medycyny i marketingu. W latach 2007 – 2009 zatrudniony w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił również obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym.

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 sierpnia 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 sierpnia 2013
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 sierpnia 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 sierpnia 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Krynica-Zdrój 25 - 27 lutego 2013
hotel o wysokim standardzie

33-380 Krynica-Zdrój

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 grudnia 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 grudnia 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 czerwca 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12 - 14 grudnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12 - 14 grudnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 sierpnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 sierpnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 sierpnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 sierpnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN+VAT
1870 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!