Szkolenie: CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW- AKTUALNY STAN PRAWNY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-i-ewidencja-pracy-kierowcow--aktualny-stan-prawny-68358

Informacje o szkoleniu

 • CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW- AKTUALNY STAN PRAWNY


  ID szkolenia: 68358
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

- zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi czasu pracy kierowców
- zasady planowania, rozliczania i dokumentowania czasu pracy kierowców wg nowych przepisów,
- sposoby poprawnego ewidencjonowania czasu pracy kierowców w różnych systemach pracy,
- porady dotyczące zgodnego z prawem przekraczania norm czasu pracy kierowców,
- zmiany jakie nastąpiły,
- aktualne wymagania, praktyczne wskazówki, obowiązkowa dokumentacja w kotekście aktualnych zmian w przepisach

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do działów: księgowość, kadry, kierowcy, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem, organizatorzy transportu drogowego, wszyscy zainteresowani.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1. Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców
2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
• Obowiązek rejestrowania aktywności kierowców
• Obowiązki wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy AETR
- czas prowadzenia pojazdu,
- czas odpoczynków,
- przerwy w jeździe,
- wyjaśnienie podstawowych pojęć
• Wyłączenia
• Kontrola organów PIP – konsekwencje naruszeń

3. Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców

• Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców - co rozumieć przez ewidencję czasu pracy
• Co wliczymy do czasu pracy kierowców
• Co to jest dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy
• Odpoczynki
• Systemy czasu pracy – jakie możemy wprowadzić w stosunku do kierowców i który wybrać – czy możemy zastosować „nowe rozwiązania prawne” z Kodeksu pracy?
• Praca w godzinach nadliczbowych kierowców
• „doba”, „tydzień” – znane pojęcia z Kodeksu pracy, czy takie same w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców
• Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców
• Stanowiska PIP

4. Wynagrodzenie kierowców
• Wynagrodzenie zasadnicze
• Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
• Wynagrodzenie za czas dyżuru, pozostawanie w gotowości
• Podróż służbowa
- czy kierowcom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej ?
- zmiany w zakresie podróży służbowych, obowiązujące od 01.03.2013r.
- kontrowersje wokół ryczałtów za noclegi

5. Dokumentacja związana z zatrudnieniem kierowców

6. Panel dyskusyjny

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Trener
starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, specjalizuje się w czasie pracy kierowców, inspektor kontrolujący czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 330zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW- AKTUALNY STAN PRAWNY