Szkolenie

Czas i ewidencja pracy kierowców

O szkoleniu

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, w tym czasu jazdy, obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynków oraz zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców.

Postaw społecznych: Dzięki szkoleniu Uczestnik będzie łatwiej poruszał się w trudnych zagadnieniach związanych z czasem pracy kierowców, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w dokumentacji, oraz pozwoli na zapoznanie się ze stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców.
Kto powinien wziąć udział?
  • właścicieli firm transportowych,
  • osób prowadzących w takich firmach kadry
  • osób rozliczających czas pracy kierowców

Program szkolenia

1. Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców

2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

• Obowiązek rejestrowania i pobierania danych o aktywnościach kierowców

• Obowiązki wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy AETR - czas prowadzenia pojazdu, - czas odpoczynków, - przerwy w jeździe, - wyjaśnienie podstawowych pojęć - załoga - wyjaśnienia GITD

• Wyłączenia

• Kontrola organów PIP – konsekwencje naruszeń

• Odpowiedzialność pracodawcy

3. Pakiet mobilności

4. Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców

• Wyjaśnienie podstawowych pojęć; m.in. „doba”, „tydzień” – znane pojęcia z Kodeksu pracy, czy takie same w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców

• Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców - co rozumieć przez ewidencję czasu pracy i jak ją prawidłowo prowadzić

• Jakie aktywności kierowców wliczymy do czasu pracy

• Co to jest dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy – jak je zaewidencjonować

• Rodzaje odpoczynków

• Systemy czasu pracy – jakie możemy wprowadzić w stosunku do kierowców i który wybrać – czy możemy zastosować „nowe rozwiązania prawne” z Kodeksu pracy?

• Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

• Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców

• Stanowiska PIP

5. Panel dyskusyjny 

Czas trwania

1 dzień szkolenia:

godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Prelegenci

Cytat

Agnieszka Bochniak

Od 2008 roku zajmuje się tematyką czasu pracy kierowców w ramach obowiązków służbowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w czasie pracy kierowców, a od 2009r. należy do grupy inspektorów kontrolujących czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków. Występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu prawa pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy kierowców. Od ponad 10 lat zajmuje się działalnością nadzorczo-kontrolną prowadzoną na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Mgr prawa, od około 2005 r. liczna działalność szkoleniowa z zakresu prawa pracy w tym czasu pracy i czasu pracy kierowców. Od 2000 roku pełni funkcję starszego inspektora pracy w PIP OIP w Lublinie.

Gdzie i kiedy

Online 24 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Online 12 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 15 stycznia 2021

Weź udział

Cena szkolenia online
250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu; ankieta oceniająca szkolenie; test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
ClickMeeting
Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!