Szkolenie

Czas i ewidencja pracy kierowców

O szkoleniu

Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztaty, dyskusję, analizę przypadków.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, w tym czasu jazdy, obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynków oraz zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców.

Postaw społecznych: Dzięki szkoleniu Uczestnik będzie łatwiej poruszał się w trudnych zagadnieniach związanych z czasem pracy kierowców, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w dokumentacji, oraz pozwoli na zapoznanie się ze stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli firm transportowych,
 • osób prowadzących w takich firmach kadry
 • osób rozliczających czas pracy kierowców

Program szkolenia

1. Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców

2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

• Obowiązek rejestrowania i pobierania danych o aktywnościach kierowców

• Obowiązki wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy AETR - czas prowadzenia pojazdu, - czas odpoczynków, - przerwy w jeździe, - wyjaśnienie podstawowych pojęć - załoga - wyjaśnienia GITD

• Wyłączenia

• Kontrola organów PIP – konsekwencje naruszeń

• Odpowiedzialność pracodawcy

3. Pakiet mobilności

4. Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców

• Wyjaśnienie podstawowych pojęć; m.in. „doba”, „tydzień” – znane pojęcia z Kodeksu pracy, czy takie same w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców

• Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców - co rozumieć przez ewidencję czasu pracy i jak ją prawidłowo prowadzić

• Jakie aktywności kierowców wliczymy do czasu pracy

• Co to jest dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy – jak je zaewidencjonować

• Rodzaje odpoczynków

• Systemy czasu pracy – jakie możemy wprowadzić w stosunku do kierowców i który wybrać – czy możemy zastosować „nowe rozwiązania prawne” z Kodeksu pracy?

• Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

• Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców

• Stanowiska PIP

5. Panel dyskusyjny 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Od 2008 roku zajmuje się tematyką czasu pracy kierowców w ramach obowiązków służbowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w czasie pracy kierowców, a od 2009r. należy do grupy inspektorów kontrolujących czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków. Występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu prawa pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy kierowców. Od ponad 10 lat zajmuje się działalnością nadzorczo-kontrolną prowadzoną na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Mgr prawa, od około 2005 r. liczna działalność szkoleniowa z zakresu prawa pracy w tym czasu pracy i czasu pracy kierowców. Od 2000 roku pełni funkcję starszego inspektora pracy w PIP OIP w Lublinie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 listopada 2021
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 18 stycznia 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Kraków 11 marca 2022
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 21 czerwca 2022

Gdzie i kiedy

Poznań 8 września 2021
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Zapisz się

550
Poznań / Warszawa /Kraków
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
400
Lublin
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
280
on-line
280 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!