Czas pracy 2014 - po zmianach prawnych

O szkoleniu

2014.02.14 Poznań (SOM 14121)

2014.02.28 Warszawa (SOM 14150)

2014.03.21 Wrocław (SOM 14151)

2014.03.21 Gdańsk (SOM 14152)

2014.03.28 Poznań (SOM 14202)

2014.04.28 Warszawa (SOM 14203)

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Program szkolenia

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
a. rozkłady, grafiki i harmonogramy po zmianach prawnych w zakresie terminu oraz sposobu ich wydawania,
b. nowe stanowisko MPiPS na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
c. lista obecności oraz inne formy rejestracji obecności i nieobecności w pracy,
d. wypełnianie karty ewidencji czasu pracy,
e. dokumentacja czasu pracy w formach elektronicznych po nowelizacji,
f. norma czasu pracy a wymiar czasu pracy,
g. okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy,
h. stosowanie nowych regulacji o wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy,
i. system czasu pracy a rozkład czasu pracy,
j. modyfikacja grafiku w trakcie miesiąca po zmianie Kodeksu pracy.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
a. ustalanie wymiaru czasu pracy w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
b. ułatwienia w zakresie planowania pracy po zmianie przepisów o dobie pracowniczej,
c. planowanie pracy z zastosowaniem ruchomego czasu pracy po nowelizacji,
d. wyznaczenie dodatkowej pracy w wolne soboty,
e. pojęcie dnia wolnego od pracy z uwzględnieniem nowych wyroków SN,
f. odpoczynek dobowy i tygodniowy.

3. Systemy czasu pracy:
a. stosowanie systemu równoważnego,
b. najnowsze ułatwienia w zakresie wprowadzania systemu przerywanego,
c. system zadaniowy w praktyce,
d. system pracy weekendowej,
e. system skróconego tygodnia,
f. praca w ruchu ciągłym,
g. indywidualny rozkład czasu pracy a system czasu pracy.

4. Praca w nadgodzinach:
a. sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
b. ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego,
c. nowe stanowiska MPiPS na temat nadgodzin w ruchomym czasie pracy oraz nadgodzin pomiędzy dobami pracowniczymi
d. limity pracy nadliczbowej,
e. kompensata finansowa za nadgodziny,
f. oddawanie dnia wolnego za nadgodziny,
g. zmiany prawne w zakresie odpracowywania wyjść prywatnych.

5. Praca w niedziele i święta:
a. zlecanie pracy w niedziele i święta,
b. oddawanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
c. zastępcza kompensata finansowa za pracę niedzielno-świąteczną.

6. Odmienności w zakresie czasu pracy dotyczące kadry zarządzającej:
a. nadgodziny kierownika a nadgodziny dyrektora zakładu,
b. okoliczności umożliwiające kierownikowi pozwanie pracodawcy o dodatek za nadgodziny.

7. Odmienności w zakresie czasu pracy dotyczące niepełnoetatowców:
a. limit godzin ponadwymiarowych w umowie o pracę,
b. nadgodziny pracownika niepełnoetatowego.

8. Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy:
a. podróż służbowa a czas pracy,
b. dyżur zwykły i „na telefon”,
c. szkolenie z zakresu bhp oraz inne szkolenia a czas pracy,
d. obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy.

9. Inne zagadnienia:
a. zmiana czasu z letniego na zimowy a godziny pracy,
b. rozliczanie czasu pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę,
c. zwolnienie lekarskie w połowie dnia pracy.

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Jakub Ziarno - prawnik z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy dla firm i instytucji oraz prowadzi działalność szkoleniową. Działalność doradczą koncentruje na potrzebach przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W tym zakresie wspiera pracodawców w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów kadrowych, pomagam przeprowadzać zmiany regulacji zakładowych, konsultuje i przygotowuje projekty dokumentacji oraz świadczy inne usługi. W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty między innymi dla: Indesit SA, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, PKN Orlen, Grupy RWE Polska. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi. Jestem autorem wielu artykułów opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Personelu i Zarządzanie, Portalu Ekspert Kadrowy, Portalu Kadrowym. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był twórcą i redaktorem naczelnym kilku czasopism oraz portali kadrowych. Do 2005 r., pracował w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie ukończył roczną aplikację z zakresu prawa pracy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu – zdobywając uprawnienia państwowego inspektora pracy. W trakcie 4-letniej pracy w Inspekcji zajmował się kontrolą działów kadrowych w firmach i instytucjach o różnym profilu. Dodatkowo, posiada ok. 5 letnie, praktyczne doświadczenie managerskie zdobyte w Wydawnictwie Prawniczym C.H. Beck oraz polskiej spółce międzynarodowego koncernu Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - pozostałe miasta - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 690 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 590 zł/os +23% VAT.
690
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!