Szkolenie

CZAS PRACY 2015 – PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA, NOWA WYKŁADNIA URZĘDOWA

O szkoleniu

Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych. Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Program szkolenia

Terminy
10 12 2015 - 10 12 2015 - Poznań
18 12 2015 - 18 12 2015 - Warszawa
18 12 2015 - 18 12 2015 - Gdańsk
22 01 2016 - 22 01 2016 - Wrocław
29 01 2016 - 29 01 2016 - Warszawa
17 02 2016 - 17 02 2016 - Poznań
26 02 2016 - 26 02 2016 - Wrocław
16 03 2016 - 16 03 2016 - Warszawa

Program
1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
a. rozkłady, grafiki i harmonogramy po zmianach prawnych w zakresie terminu oraz sposobu ich wydawania,
b. nowe stanowisko MPiPS na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
c. lista obecności oraz inne formy rejestracji obecności i nieobecności w pracy,
d. wypełnianie karty ewidencji czasu pracy,
e. dokumentacja czasu pracy w formach elektronicznych po nowelizacji,
f. norma czasu pracy a wymiar czasu pracy,
g. okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy,
h. stosowanie nowych regulacji o wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy,
i. system czasu pracy a rozkład czasu pracy,
j. modyfikacja grafiku w trakcie miesiąca po zmianie Kodeksu pracy.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
a. ustalanie wymiaru czasu pracy w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
b. ułatwienia w zakresie planowania pracy po zmianie przepisów o dobie pracowniczej,
c. planowanie pracy z zastosowaniem ruchomego czasu pracy po nowelizacji,
d. wyznaczenie dodatkowej pracy w wolne soboty,
e. pojęcie dnia wolnego od pracy z uwzględnieniem nowych wyroków SN,
f. odpoczynek dobowy i tygodniowy.

3. Systemy czasu pracy:
a. stosowanie systemu równoważnego,
b. najnowsze ułatwienia w zakresie wprowadzania systemu przerywanego,
c. system zadaniowy w praktyce,
d. system pracy weekendowej,
e. system skróconego tygodnia,
f. praca w ruchu ciągłym,
g. indywidualny rozkład czasu pracy a system czasu pracy.

4. Praca w nadgodzinach:
a. sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
b. ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego,
c. nowe stanowiska MPiPS na temat nadgodzin w ruchomym czasie pracy oraz nadgodzin pomiędzy dobami pracowniczymi
d. limity pracy nadliczbowej,
e. kompensata finansowa za nadgodziny,
f. oddawanie dnia wolnego za nadgodziny,
g. zmiany prawne w zakresie odpracowywania wyjść prywatnych.

5. Praca w niedziele i święta:
a. zlecanie pracy w niedziele i święta,
b. oddawanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
c. zastępcza kompensata finansowa za pracę niedzielno-świąteczną.

6. Odmienności w zakresie czasu pracy dotyczące kadry zarządzającej:
a. nadgodziny kierownika a nadgodziny dyrektora zakładu,
b. okoliczności umożliwiające kierownikowi pozwanie pracodawcy o dodatek za nadgodziny.

7. Odmienności w zakresie czasu pracy dotyczące niepełnoetatowców:
a. limit godzin ponadwymiarowych w umowie o pracę,
b. nadgodziny pracownika niepełnoetatowego.

8. Okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy:
a. podróż służbowa a czas pracy,
b. dyżur zwykły i „na telefon”,
c. szkolenie z zakresu bhp oraz inne szkolenia a czas pracy,
d. obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy.

9. Inne zagadnienia:
a. zmiana czasu z letniego na zimowy a godziny pracy,
b. rozliczanie czasu pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę,
c. zwolnienie lekarskie w połowie dnia pracy.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 690 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 590 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 stycznia 2016
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 grudnia 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!