Szkolenie: CZAS PRACY 2015 R. KONTROWERSJE, RÓŻNICE INTERPRETACYJNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-2015-r-kontrowersje-roznice-interpretacyjne-62542-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pogłębienie interpretacji przepisów oraz pojęć z zakresu zasad i norm czasu pracy, zasad ustalania wymiaru czasu pracy dla pracownika ze szczególnych uwzględnieniem interpretacji wyroków sądowych oraz wprowadzonych ostatnio zmian. w zakresie:
• Planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowy
• Zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego
• Wyboru systemu czasu pracy najkorzystniejszego dla firmy
• Planowania indywidualnego rozkładu czasu pracy
• Tworzenia harmonogramów czasu pracy
• Rozliczania czasu pracy i jego ewidencjonowania - karty ewidencji czasu pracy

Szkolenie skierowane jest do:

- przedsiębiorców, kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,
- menedżerów, pracowników działu Kadr oraz specjalistów ds. personalnych,
- pracowników różnego szczebla, którzy uczestniczą w tworzeniu i planowaniu czasu pracy pracowników,
- oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia: czas pracy, pozostawanie w dyspozycji, norma i wymiar czasu pracy, pięciodniowy tydzień pracy, przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, praca zmianowa.
2. Doba pracownicza.
3. Okresy odpoczynku: dobowy i tygodniowy.
4. Okresy rozliczeniowe - możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy - zmiany w przepisach!
5. Rozkład czasu pracy.
II. Systemy czasu pracy:
1. Podstawowy.
2. Równoważny.
3. Przerywany - zmiany wprowadzone ustawą z 28 maja 2013 r.
4. Zadaniowy.
5. Weekendowy.
6. Skrócony tydzień pracy.
7. W ruchu ciągłym.
8. Indywidualny.
9. "Ruchomy czas pracy" - nowe rozwiązanie.
10. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
III. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
IV. Okresy niewliczane do czasu pracy

V. Praca w godzinach nadliczbowych:
1. Ograniczenia formalne - limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP), komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
2. Praca w godzinach nadliczbowych obowiązkiem pracownika?
3. Godziny nadliczbowe dobowe i tygodniowe w różnych systemach czasu pracy,
4. Nowe uregulowania w kwestii naruszenia doby pracowniczej.
5. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
VI. Praca w nocy:
1. Określenie pory nocnej w przepisach wewnątrzzakładowych - konsekwencje braku uregulowań.
2. Kto nie może pracować w nocy?
VII. Praca w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy: dopuszczalność i ograniczenia. Nowe uregulowania.
VIII. Nowe pojęcie w czasie pracy: wyjścia prywatne w godzinach pracy - zasady odpracowywania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk - od ponad 15 lat zajmuje stanowiska menedżerskie związane z kierowaniem działami zajmującymi się obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Specjalista w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390.00 zł netto - (479.70 zł brutto)

Cena zawiera:

• Udział w szkoleniu • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Obiad

Dostępne zniżki:

  • 10% - rabat przy zgłoszeniu 3-ch lub więcej osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: CZAS PRACY 2015 R. KONTROWERSJE, RÓŻNICE INTERPRETACYJNE