Szkolenie: CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-bez-tajemnic-czyli-prawie-wszystko-o-czasie-pracy-69106

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

1)Pojęcie czasu pracy
2)Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

a) Określenie granic doby pracowniczej
b) Przypadki jej naruszenia

3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2016
4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)
5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy
6) Okres rozliczeniowy

a) Znaczenie
b) Wydłużenie
c) Rozliczanie

7) Systemy czasu pracy
a) podstawowy
b) równoważny

- zwykły
- dozór urządzeń, pogotowie pracy
- pilnowanie, straż, ratownictwo

c) ruch ciągły
d) przerywany
e) zadaniowy
f) weekendowy
g) skrócony tydzień pracy

8) Ruchomy czas pracy
9) Indywidualny rozkład czasu pracy
10) Praca zmianowa
11) Przerwy w pracy

a)wliczane do czasu pracy

- śniadaniowa (134 KP)
- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)
- przerwy wynikające z przepisów szczególnych
- na podstawie prawa zakładowego
- przestój

b) nie wliczane do czasu pracy

- lunchowa (141 KP)
- na podstawie prawa zakładowego

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie
13)Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP
14) Dokumentacja związana z czasem pracy

a) Ewidencja czasu pracy
b) Rozkład a harmonogram (grafik)
c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy
d) Problem zmiany grafiku
e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15) Pojęcie dnia wolnego od pracy
16) Praca w godzinach nadliczbowych

a) Definicja (system podstawowy i równoważny)
b) Warunki dopuszczalności
c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej

- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
- dodatki 50% i 100%

e) Wyłączenia
f) Roczny limit godzin nadliczbowych

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

a) Warunki
b) Rekompensowanie

18) Praca w niedzielę i święto

a)Granice czasowe niedzieli
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto
d) Rekompensowanie
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19)Czas pracy kadry zarządzającej
20)Dyżur pracowniczy
21)Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
22)Praca w porze nocnej

a)Definicje

- pora nocna
- pracownik pracujący w nocy

b)Warunki dopuszczalności
c)Rekompensowanie (dodatek nocny)
d)Wyłączenia

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy

a)Przygotowanie do pracy
b)Podróż służbowa
c)Szkolenia

24) Czas pracy - regulacje szczególne

a)Kobiety
b)Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)
c)Młodociani
d) Niepełnosprawni

25)Zagadnienie różne

a)Regulacja czasu pracy w aktach prawa zakładowego
b) Wymiar czasu pracy w tzw. informacji dodatkowej
c)„Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP
d)Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą
e) Konsekwencje zmiany czasu na zimowy i letni

26) Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy

Informacje o prelegentach:

Trener
Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.
Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: http://www.orylion.pl
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy