Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-kierowcow-i-planowanie-przewozu-drogowego-26145-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi, dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami przerw i odpoczynków obowiązującymi kierowców wykonujących przewozy drogowe. Celem szkolenia jest także omówienie zmian w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika. Zmiany te mogą mieć bowiem zasadnicze znaczenie dla „być albo nie być” firmy transportowej. Wiedza ta pozwoli uczestnikom na planowanie, prowadzenie i rozliczanie zgodnie z obowiązującymi normami czasu pracy kierowców oraz maksymalnie efektywne planowanie przewozu drogowego. Omówione zostanie także metodologia prowadzenia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego i wskazane zostaną podstawowe błędy kontrolowanych prowadzące do nakładania na nich dotkliwych kar grzywny oraz sankcji administracyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

• kierowcy realizujący przewozy drogowe,
• spedytorzy i dyspozytorzy odpowiedzialni za planowanie przewozu i rozliczanie czasu pracy,
• właściciele firm transportowych,
• osoby planujące rozpoczęcie działalności transportowej,
• kierownicy działów transportu w firmach produkcyjnych,
• nadawcy zlecający wykonanie przewozu.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Praktyczne aspekty czasu pracy kierowców:
• dlaczego przestrzegać norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków,
• zaznajomienie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Rady 561/2006 oraz zakres jego stosowania,
• zaznajomienie z normami zawartymi w umowie AETR oraz zakres jej stosowania,
• kiedy rozporządzenie 561 a kiedy umowa AETR? - porównanie,
• sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia rady 561/2006 oraz umowy AETR:
• kierowca,
• zarządzający transportem,
• spedytor, dyspozytor, nadawca i inna osoba realizująca czynności związane z przewozem drogowym,
• podmiot realizujący przewóz,
• wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej.

2. Tachografy samochodowe:
• analogowe,
• cyfrowe,
• obsługa tachografu analogowego,
• obsługa tachografu cyfrowego,
• najczęściej spotykane błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania tachografu.

3. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
• metodologia kontroli w zakresie czasu pracy kierowców,
• prawa kontrolowanego i najczęściej spotykane błędy zwiększające nakładaną karę wynikające z nieświadomości kontrolowanego,
• obowiązki kontrolowanego w zakresie czasu pracy kierowców,
• prawa kontrolującego,
• obowiązki kontrolującego.

4. Ewidencja czasu pracy kierowców:
• obowiązek prowadzenia ewidencji,
• forma ewidencji,
• okresy przechowywania zapisów z urządzenia rejestrującego,
• zagrożenia związane z brakiem ewidencji.

Dzień II

1. Planowanie przewozu drogowego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym czasu pracy kierowców.
• powtórzenie podstawowych pojęć i norm,
• planowanie przewozu drogowego dla jednego kierowcy - ćwiczenie,
• załoga - definicja efektywność pracy załogi (2 kierowców),
• powtórzenie norm dotyczących pracy złogi,
• planowanie przewozu drogowego dla załogi - ćwiczenie.

2. Dostęp do rynku usług transportowych:
• warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie 1071/2009):
• kwalifikacje,
• osoby zarządzające transportem,
• zabezpieczenie finansowe,
• baza przedsiębiorstwa,
• warunki uzyskania licencji wspólnotowej (rozporządzenie 1072/2009),
• kabotaż wewnątrz Unii Europejskiej – można czy nie można?
• przewóz „kraje trzecie” a przewóz kabotażowy,
• warunki wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.

3. Kwalifikacje kierowców:
• badania lekarskie,
• obowiązkowe szkolenia,
• dodatkowe wymogi przy wykonywaniu niektórych rodzajów przewozów,
• odpowiedzialność za wykonywanie przewozu przez kierowcę nie posiadającego wymaganych kwalifikacji bądź uprawnień.

4. Wyjaśnienie wątpliwości i pytań uczestników.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1090 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego