Szkolenie: Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-kierowcow-w-2017-r---aktualny-stan-prawny-69341

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest doskonalenie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem przepisów o czasie pracy kierowców. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane korzyści, jakie pracodawcy mogą odnieść ze stosowania nowych rozwiązań prawnych, a także uwarunkowania i ograniczenia w zakresie ich wprowadzania u danego pracodawcy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników działów transportowych i logistycznych pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności oraz dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Program szkolenia:

1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców

2. Pojęcie czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców - podobieństwa i różnice

3. Definicje m. in. doby, tygodnia, kadry zarządzającej

4. Norma a wymiar czasu pracy

5. Sposób obliczania wymiaru czasu pracy

6. Dni ustawowo wolne od pracy

7. Pojęcia: wymiar, rozkład, okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy

8. Najczęściej planowane błędy przy planowaniu czasu pracy

9. Okres rozliczeniowy – rodzaje oraz specyfika

10. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

11. Obligatoryjne przerwy i odpoczynki

12. Ustalenie systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego

13. Rodzaje systemów czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców

14. Dyżur z kodeksu pracy a dyżur kierowcy. Pozostawanie w dyspozycji

15. Szerszy aspekt dyżuru kierowcy – dyżur „zwykły” 100% oraz dyżur 50%

16. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy

17. Praca w godzinach nadliczbowych

18. Praca w niedzielę i święta

19. Praca w porze nocnej

20. Podróż służbowa kierowcy

21. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

W 2011 r. ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W okresie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy zajmował się czasem pracy kierowców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy. Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, a także audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 5 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny