Szkolenie

Czas pracy kierowców w praktyce.

O szkoleniu

Cel szkolenia
- Prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców

- Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych.

- Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych.

- Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców.

- Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.

Korzyści dla uczestników:
- Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
- Możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych.
- Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
- „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
- Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
- Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami.
- Możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

Wykład, dyskusja, konsultacje.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.

- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.

- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje przez internet.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkie osoby odpowiedzialne za flotę i kontrolę czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców? Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?

2. Maksymalny czas dziennego prowadzenia. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.

3. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.

4. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi. Odpoczynek w załodze.

5. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku.

6. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni.

7. Rekompensata skróconego odpoczynku tygodniowego.

8. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.

9. Taryfikator kar i mandatów. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.

10. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.

11. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.

12. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.

13. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.

14. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

15. Pytania i odpowiedzi,

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

Cytat
Robert Biegała

Inspektor transportu drogowego (dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego.

Prowadzi szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Gdzie i kiedy

Katowice 16 maja 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 kwietnia 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 6.05.2016
690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
790 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 690 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 790 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!