Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-kierowcow-wyliczanie-czasu-pracy-kierowcow-i-obsluga-tachografow-prawa-i-obowiazki-oraz-odpowiedzialnosc-karna-kierowcy-74724-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Czas pracy kierowców - wyliczanie czasu pracy kierowców i obsługa tachografów. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność karna kierowcy.


  ID szkolenia: 74724
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-17.00.
  Szkolenie online: 09:00- 15:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

Prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców

Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych.

Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych.

Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców.

Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.

Szkolenie skierowane jest do:

prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów; kierowników transportu, kadrowych w firmach transportowych, kierowców.

Program szkolenia:

 1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców? Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 2. Maksymalny czas dziennego prowadzenia. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
 3. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.
 4. Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią COVID-19.Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi. Odpoczynek w załodze.
 5. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku.
 6. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni.
 7. Rekompensata skróconego odpoczynku tygodniowego.
 8. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.
 9. Taryfikator kar i mandatów. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
 10. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.
 11. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.
 12. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.
 13. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.
 14. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.
 15. Pytania i odpowiedzi,

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 550 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 650 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

Szkolenie stacjonarne: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne
materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad,
przerwy kawowe.

Szkolenie online: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Czas pracy kierowców - wyliczanie czasu pracy kierowców i obsługa tachografów. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność karna kierowcy.