Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-kierowcow-zmiany-w-przepisach-dotyczacych-kierowcow-31054-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Czas pracy kierowców. Zmiany w przepisach dotyczących kierowców.


  ID szkolenia: 31054
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Dworcowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Źródła prawa dotyczące czasu pracy kierowców:
- Przepisy unijne, dyrektywy i rozporządzenia,
- Umowa AETR,
- Przepisy prawa krajowego
2. Umowa AETR czy Rozporządzenie EWG nr 561/2006?:
- Do jakich przewozów nie są stosowane powyższe regulacje?
- Kiedy można odstąpić od ich stosowania?
3. Zasady dotyczące prowadzenia pojazdu oraz okresów przerw przysługujących kierowcom w kontekście rozporządzenia 561/2006:
- Jakie są ograniczenia dotyczące okresów prowadzenia pojazdu?
- Kiedy kierowca musi zrobić przerwę w prowadzeniu pojazdu?
4. Minimalne okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego w kontekście rozporządzenia 561/2006:
- Jakie są zasady podziału odpoczynku dobowego?
- Jaka może być minimalna długość odpoczynku przy załodze?
- Odpoczynek w transporcie multimodalnym,
- Kiedy można skrócić odpoczynek tygodniowy?
6. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia EWG nr 3821/85:
- Jakie wymagania musi spełniać tachograf?
- Jakie są obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy związane z użytkowaniem wykresówek i tachografów?
7. Tachografy cyfrowe.
8. Elektroniczny pobór opłat.
9. Rozporządzenia 1071/2009 1072/2009 1073/2009:
- Zmiany jakie będą obowiązywały od 4.12.2011r. wynikające z w/w rozporządzeń.
10. Ostatnie zmiany w obowiązujących przepisach:
- ustawa o transporcie drogowym,
- ustaw o swobodzie działalności gospodarczej,
- prawo o ruchu drogowym.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Sioma – specjalista z zakresu transportu drogowego, rozliczania czasu pracy kierowców, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jak i trenerskie, prowadzi także szkolenia odnośnie przygotowania do egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 290 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Czas pracy kierowców. Zmiany w przepisach dotyczących kierowców.