Szkolenie: Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-po-zmianach-w-kodeksie-pracy-53530-id799

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

• Zapoznanie uczestników ze zmianami w Kodeksie Pracy z zakresu Czasu Pracy,
• Przedstawienie porównania dotychczasowych rozwiązań prawnych z planowanymi zmianami,
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników,
• Zaprezentowanie jakie konsekwencje może ponieść organizacja lub firma w przypadku błędów popełnianych w niewłaściwym rozliczaniu czasu pracy w wymiarze finansowym i prawnym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

• Wiedza z zakresu możliwych do odniesienia korzyści przy wprowadzeniu nowych instrumentów prawnych z zakresu czasu pracy,
• Efektywne przygotowanie się do planowanych zmian w czasie pracy,
• Możliwość porównania dotychczas stosowanych rozwiązań prawnych z nowymi uregulowaniami,
• Optymalizacja rozwiązań prawnych stosowanych w organizacjach z dziedziny czasu pracy w wymiarze praktycznym,
• Możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne,

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac,
• Osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy

Program szkolenia:

1. Czas pracy
• pojęcia czasu pracy,
• akty prawne regulujące czas pracy – powszechnie obowiązujące
• akty prawne wewnątrz zakładowe wpływające na czas pracy,
• wzajemne relacje pomiędzy pracownikiem, a kierownikiem/pracodawcą
• pracownicy zarządzający zakładem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
• normy czasu pracy (dobowa, średniotygodniowa, łączna z nadgodzinami)
• definicji doby i tygodnia
• pora nocna
• odpoczynki (dobowy i tygodniowy)
• przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
• przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby prawniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

3. Harmonogramy
• obowiązek tworzenia harmonogramów
• jak wprowadzać zmiany w obowiązujących harmonogramach pracy,
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby pracowniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

4. Okres rozliczeniowy
• ustalanie okresów rozliczeniowych w organizacjach,
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby pracowniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

5. Związki zawodowe, przedstawiciele pracowników,
• związki zawodowe,
• przedstawiciele pracowników
• sposoby powoływania i wyłaniania poszczególnych przedstawicielstw pracowniczych,
• wpływ przedstawicieli związków zawodowych i pracowników na ustalenia z zakresu czasu pracy w zakresie aktualnym i planowanym,

6. Ewidencja czasu pracy
• obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• wymagane dane w ewidencjach czasu pracy,
• wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• wpływ planowanych zmian w czasie pracy na obowiązki wynikające z ewidencjonowania czasu pracy

7. Systemy czasu pracy
• praca zmianowa,
• stosowane systemy czasu pracy
• system podstawowy,
• system równoważnego czasu pracy,
• zadaniowy system czasu pracy,
• system czasu pracy „weekendowej”,
• system skróconego tygodnia czasu pracy,
• system pracy w ruchu ciągłym,
• system indywidualnego czasu pracy,
• system przerywanego czasu pracy,
• „ruchomy czas pracy”
• wpływ planowanych zmian w prawie pracy na systemy czasu pracy

9. Nadgodziny
• praca w godzinach nadliczbowych,
• limity godzin nadliczbowych,
• dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
• oddawanie czasu wolnego w zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych,
• rozliczanie wynagrodzeń z tytułu nadgodzin,
• aktualnie stosowane stawki dodatków do pracy za pracę w godzinach nadliczbowych oraz proponowane zmiany
• wpływ planowanych zmian w prawie pracy na rozliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,

10. Wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy
• wykroczenia,
• przestępstwa,
• zakres czasowy regulacji należności pracowniczych,
• odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność organizacji za nieprawidłowości.

Informacje o prelegentach:

Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu zajmujący się tematyką związaną z czasem pracy i odpoczynku kierowców. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania kadrami.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 netto - od osoby

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje przez e-mail z trenerem w okersie 2 tygodni od zakończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Wydarzenie: Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy