Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-szkolenie-e-learning-48308-id18582

Informacje o szkoleniu

 • Czas pracy (szkolenie e-learning)


  ID szkolenia: 48308
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  platforma e-learning Personnel Project
  platforma e-learning
  Bydgoszcz
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Uczestnik szkolenia samodzielnie ustala godziny zajęć.
 • Organizator szkolenia:

  Personnel Project Małgorzata Grajewska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w praktyce

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób zainteresowanych planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Program szkolenia:

Moduł I - Definicje i normy czasu pracy
1. Pojęcie czasu pracy
2. Okresy wliczane do czasu pracy
3. Doba pracownicza
4. Dzień wolny od pracy
5. Okres rozliczeniowy
6. Tydzień pracy
7. Normy czasu pracy
8. Okresy odpoczynku

Moduł II – Wymiar czasu pracy
1. Wymiar czasu pracy
2. Sposób ustalania wymiaru czasu pracy
3. Różnica pomiędzy normą a wymiarem czasu pracy
4. Obniżanie wymiaru czasu pracy
5. Różne wymiary czasu pracy
6. Długość okresów rozliczeniowych
7. Wprowadzanie okresów rozliczeniowych

Moduł III – Systemy czasu pracy i ich zastosowanie
1. Podstawowy system czasu pracy
2. Równoważny system czasu pracy
3. Praca w ruchu ciągłym
4. System przerywanego czasu pracy
5. Zadaniowy czas pracy
6. System skróconego tygodnia pracy
7. System pracy weekendowej
8. Indywidualny rozkład czasu pracy

Moduł IV – Praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych
1. Praca w porze nocnej
2. Godziny nadliczbowe
3. Godziny ponadwymiarowe
4. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
5. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
6. Udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
7. Przekroczenie średniej tygodniowej normy czasu pracy
8. Sposób wyliczenia godzin wynikających z przekroczenia średniotygodniowego
9. Sposób wyliczenia godzin wynikających z przekroczenia średniotygodniowego
10. Zakaz wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
11. Roczny limit godzin nadliczbowych
12. Dobowy limit godzin nadliczbowych
13. Czas pracy osób niepełnosprawnych
14. Czas pracy zarządzających zakładem pracy
15. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

Moduł V - Praca w dniu wolnym od pracy, w niedzielę i święto
1. Zasady udzielania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy
2. Rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy
3. Rekompensata za dni harmonogramowo wolne

Moduł VI - Dokumentacja czasu pracy
1. Ewidencja czasu pracy
2. Harmonogram czasu pracy
3. Zasady ustalania harmonogramu czasu pracy
4. Przykładowy harmonogram czasu pracy

Moduł VII - Dyżur pracowniczy i czas pracy w podróży służbowej
1. Dyżur pracowniczy podczas, którego pracownik wykonywał pracę
2. Dyżur pracowniczy podczas, którego pracownik nie wykonywał pracy
3. Dyżur pracowniczy w domu
4. Rekompensata pracy podczas dyżuru
5. Czas podróży służbowej a czas pracy w podróży służbowej
6. Odpoczynek po podróży służbowej

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Grajewska
Przez wiele lat prowadziła działy personalne wielu firm zdobywając doświadczenia w relacjach międzyludzkich oraz tematyce spraw pracowniczych. Od ponad 4 lat funkcjonuje jako trener zewnętrzny, wcześniej wewnętrzny. Współuczestniczyła w realizacji projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo-płacowej. Przeprowadziła 23 kursy kadrowo-płacowe i wiele szkoleń z prawa pracy. Prowadzi również szkolenia z rozwoju osobistego – komunikacji, zarządzania sobą w czasie, kreatywności oraz radzenia sobie ze stresem. Przeszkoliła ok. 1.000 osób oraz przeprowadziła ponad 1.100 godzin szkoleniowych. Właścicielka portalu Szkoleniowego i firmy Personnel Project.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 89 72

Cena zawiera:

dostęp do szkolenia przez 21 dni + wydruk certyfikatu i faktury z platformy e-learning Portalu Szkoleniowego Personnel Project

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia oraz opłacenie szkolenia:
1. zgłoszenie:
- e-mail: biuro@dp-pp.pl lub
- bezpośrednio przez Portal Szkoleniowy Personnel Project: www.dp-pp.pl
2. Opłacenie:
- na numer konta podany w zgłoszeniu otrzymanym z biura Personnel Project lub
- bezpośrednio poprzez Portal Szkoleniowy Personnel Project za pośrednictwem PayU

Wydarzenie: Czas pracy (szkolenie e-learning)