Szkolenie

CZAS PRACY W PRAKTYCE

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Po szkoleniu uczestnicy nabędą w praktyce umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym.

Adresaci:

Pracownicy działów kadr i płac
Osoby kierujące pracownikami i ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym
Nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń
Umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
Nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działów kadr i płac
Osoby kierujące pracownikami i ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy

Program szkolenia

1. Źródła czasu pracy

2. Definicja czasu pracy

3. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy:
- Doby „pracowniczej” (możliwość stosowania ruchomego czas pracy)
- Okresu rozliczeniowego czasu pracy
- Pojęcia pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
- Pojęcia pracy zmianowej

4. Normy czasu pracy (dobowa, przeciętnie tygodniowa, łączna tygodniowa).

5. Wymiar czasu pracy
- obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
- okresy wliczane oraz nie wliczane do czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w podróży służbowej oraz w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika

6. Systemy i rozkłady czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- pojęcia systemu i rozkładu czasu pracy
- podstawowego systemu czasu pracy
- zadaniowego systemu czasu pracy
- praca w godzinach nadliczbowych
- pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
- roczny limit godzin nadliczbowych
- zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
- praca w niedzielę i święta. Formy rekompensaty.
- rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
- praca w porze nocnej oraz jej wynagradzanie
- okresy odpoczynku (dobowy i tygodniowy)
- dyżur pracowniczy
- ewidencjonowanie czasu pracy. Harmonogram czasu pracy.
- czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
- odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie czasu pracy

7. Dyskusja i konsultacje

Czas trwania

9.00-15.45

Prelegenci

Cytat
praktyk

Gdzie i kiedy

Katowice 16 kwietnia 2015
Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
brutto
799 PLN
Cena zawiera:
  • serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikaty
Weź udział

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/125/czas-pracy-w-praktyce

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!