Czas Profesjonalnego Kadrowego. Akta osobowe. Praca zdalna. Kontrola trzeźwości

O szkoleniu

Wiedza

 • zdobycie nowej wiedzy oraz ugruntowanie wiedzy dotychczasowej niezbędnej dla prawidłowego realizowania przez pracodawców, działy HR oraz działy kadr i płac obowiązków wynikających z prawa pracy
 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej

Umiejętności

 • podniesienie kwalifikacji, kompetencji pracowników, zwiększenie stanu ich wiedzy potrzebnych do realizacji obecnych i przyszłych zadań
 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
Kto powinien wziąć udział?
 • pracodawcy
 • kadra kierownicza
 • pracownicy:
  • działów personalnych
  • kadr i płac
  • księgowości

Program szkolenia

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

I. Akta osobowe pracownika

1. Akta osobowe oraz pozostałe dokumenty pracownicze w 2023 r.

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Kwestionariusze osobowe: kandydata do pracy oraz pracownika, czy należy wciąż stosować?

4. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D

5. Katalog danych osobowych i dokumentów dot. członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne w świetle RODO

6. Monitoring w firmie – zasady stosowania oraz informowanie pracowników o monitoring

II. Obowiązująca treść wybranych dokumentów pracowniczych

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Świadectwo pracy

 • Aktualny wzór świadectwa pracy
 • Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
 • Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

III. Okresy przechowywania akt osobowych oraz pozostałych dokumentów pracowniczych

50 lub 10 lat – do których pracowników jakie stosować terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych, w tym:

 • Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej
  • w trakcie zatrudnienia
  • po zakończeniu stosunku pracy
 • Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

PRACA ZDALNA

1. Definicja pracy zdalnej. Praca zdalna z inicjatywy pracodawcy oraz praca zdalna na wniosek pracownika

2. Grupy pracowników, którym pracodawca powinien zorganizować pracę zdalną w przypadku złożenia wniosku o taką pracę oraz sytuacje w jakich można im odmówić

3. Praca zdalna okazjonalna

4. Praca zdalna w formie hybrydowej czy praca zdalna na stałe – wymogi formalne, różnice

5. Co pracodawca ma obowiązek zapewnić wykonującym pracę zdalną, a co pracownik powinien zorganizować we własnym zakresie

6. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu pieniężnego w razie pracy zdalnej – czego dotyczy, w jaki sposób i w jakiej wysokości należy je ustalić

7. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej, polecenie pracy zdalnej

8. Obowiązkowe procedury, jakie należy przeprowadzić w razie wdrożenia pracy zdalnej

9. Treść i tryb wprowadzenia w życie regulaminu pracy zdalnej obowiązkowe zapisy w regulaminie pracy zdalnej, w tym dot. RODO , BHP, kontroli pracy

10. Oświadczenia pracownicze dot. pracy – obowiązkowa treść

11. Dodatkowe świadczenia pieniężne i rzeczowe pracodawcy na rzecz pracownika wykonującego pracę zdalną w aspekcie podatkowym (PIT ) oraz ZUS

12. Zakaz ustawowy czyli kiedy bezwzględnie nie można stosować pracy zdalnej

13. Rezygnacja z pracy zdalnej przez pracownika lub z inicjatywy pracodawcy

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Planowane zmiany w 2023 r. – kontrola trzeźwości oraz dot. innych środków działających jak alkohol (narkotyki, dopalacze)

1. Nowe podstawy prawne w zakresie kontroli trzeźwości u pracodawcy

2. Kontrola dot. stosowania środków odurzających innych niż alkohol (tzw. kontrola narkotyczna ) – nowość w prawie pracy

3. W jakich okoliczność pracodawca będzie mógł dokonywać ww. kontroli we własnym zakresie świetle najnowszych przepisów, a kiedy należy ją zlecić odpowiednim instytucjom publicznym

4. Prawa i obowiązki pracownika w związku z kontrolą pracodawcy dot. trzeźwości lub tzw. kontrolą narkotyczną, w tym tryb postępowania w przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się kontroli

5. Konieczne zmiany w wewnętrznych przepisach prawa pracy (regulamin pracy, ZUZP) u pracodawców w związku ze nowymi przepisami ustawowymi dot. kontroli trzeźwości i tzw. kontroli narkotycznej (w tym wymogi proceduralne, wymogi co do sprzętu, obowiązkowe zapisy)

6. Dokumentowanie kontroli trzeźwości i kontroli narkotycznej:

 • zakres przedmiotowy
 • rodzaje danych osobowych zawartych w ww. dokumentach
 • przechowywanie ww. dokumentacji zgodnie z prawem pracy oraz RODO

7. Zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika po wprowadzeniu zmian w kodeksie pracy dot. kontroli trzeźwości oraz kontroli narkotycznej

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” – współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA – Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy – Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: “Kadry i Płace” oraz “Prawo w działalności związkowej” zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Wybrane publikacje

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • “Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. ” – zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • “Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” (lipiec 2013)

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Ostoja Chobienice

64-212 Chobienice

Chobienice 166

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę w Chobienicach
2 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w Gdańsku
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!