Czas Profesjonalnego Kadrowego. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

O szkoleniu

1. Pobyt i praca w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

 • Zatrudnienie cudzoziemców – podstawowy prawne, podstawowe pojęcia i dokumenty
 • Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
 • Ruch bezwizowy
 • System zezwoleń na pobyt i pracę
 • Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców

2. Praca obcokrajowców w Polsce – uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce

 • Zasady uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
 • Praca cudzoziemca bez zezwolenia – przypadki dopuszczalności
 • Zasady zatrudniania studentów będących obcokrajowcami
 • Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
 • Procedura ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Praca sezonowa i krótkoterminowa
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców
 • Zasady wynagradzania cudzoziemców, opodatkowania i sporządzania rocznych deklaracji rozliczeniowych

3. Rodzaje, sposób wypełniania oraz wymagane załączniki i opłaty do wniosków składanych w zakresie

 • Powierzenia pracy na podstawie oświadczenia
 • Powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

4. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej

 • Swobodny przepływ pracowników
 • Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Zasady zatrudniania
 • Zwolnienia w zakresie posiadania zezwoleń na pracę
 • Prawo pobytu

5. Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19/stanu zagrożenie epidemicznego

 • Przedłużenie ważności dokumentów legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemca
 • Przedłużenie ważności wiz
 • Przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP po 4 maja 2020 r.

6. Zmiany w zakresie zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce od 29 stycznia 2022 r. oraz w 2023 r.

 • Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt
 • Czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę
 • Przyśpieszenie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • Wydłużenie okresu powierzenia pracy na podstawie oświadczenia PUP
 • Określenie terminów rozpatrzenia postępowań w sprawie pobytu i pracy cudzoziemca przez urzędy
 • Zmiany upraszczające prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz Związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu Wykonywania pracy
 • Cyfryzacja postępowań
 • Rezygnacja z „informacji starosty”

7. Regulacje dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

 • Legalny pobyt w Polsce od 24.02.2022 r.
 • Obowiązek rejestracji pobytu i uzyskanie nr PESEL
 • Odformalizowane procedury legalnego powierzania pracy przez polskich pracodawców
 • Uproszczone procedury wnioskowania o pobyt czasowy
 • Zasady „automatycznego” przedłużenia legalnego pobytu
 • Dopuszczalność wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy w jednostkach budżetowych, w tym placówkach oświatowych

8. Warsztaty z wypełniania dokumentacji oraz przedstawienie sposobu przebiegu procedur urzędowych w zależności od spraw

 • Powierzenia pracy na podstawie oświadczenia, w tym na pracę sezonową
 • Powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy
 • pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowości
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

1. Pobyt i praca w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

 • Zatrudnienie cudzoziemców – podstawowy prawne, podstawowe pojęcia i dokumenty
 • Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
 • Ruch bezwizowy
 • System zezwoleń na pobyt i pracę
 • Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców

2. Praca obcokrajowców w Polsce – uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce

 • Zasady uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
 • Praca cudzoziemca bez zezwolenia – przypadki dopuszczalności
 • Zasady zatrudniania studentów będących obcokrajowcami
 • Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
 • Procedura ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Praca sezonowa i krótkoterminowa
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców
 • Zasady wynagradzania cudzoziemców, opodatkowania i sporządzania rocznych deklaracji rozliczeniowych

3. Rodzaje, sposób wypełniania oraz wymagane załączniki i opłaty do wniosków składanych w zakresie

 • Powierzenia pracy na podstawie oświadczenia
 • Powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

4. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej

 • Swobodny przepływ pracowników
 • Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Zasady zatrudniania
 • Zwolnienia w zakresie posiadania zezwoleń na pracę
 • Prawo pobytu

5. Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19/stanu zagrożenie epidemicznego

 • Przedłużenie ważności dokumentów legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemca
 • Przedłużenie ważności wiz
 • Przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP po 4 maja 2020 r.

6. Zmiany w zakresie zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce od 29 stycznia 2022 r. oraz w 2023 r.

 • Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt
 • Czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę
 • Przyśpieszenie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • Wydłużenie okresu powierzenia pracy na podstawie oświadczenia PUP
 • Określenie terminów rozpatrzenia postępowań w sprawie pobytu i pracy cudzoziemca przez urzędy
 • Zmiany upraszczające prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz Związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu Wykonywania pracy
 • Cyfryzacja postępowań
 • Rezygnacja z „informacji starosty”

7. Regulacje dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

 • Legalny pobyt w Polsce od 24.02.2022 r.
 • Obowiązek rejestracji pobytu i uzyskanie nr PESEL
 • Odformalizowane procedury legalnego powierzania pracy przez polskich pracodawców
 • Uproszczone procedury wnioskowania o pobyt czasowy
 • Zasady „automatycznego” przedłużenia legalnego pobytu
 • Dopuszczalność wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy w jednostkach budżetowych, w tym placówkach oświatowych

8. Warsztaty z wypełniania dokumentacji oraz przedstawienie sposobu przebiegu procedur urzędowych w zależności od spraw

 • Powierzenia pracy na podstawie oświadczenia, w tym na pracę sezonową
 • Powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Wykształcenie

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Studia Podyplomowe – specjalność: Prawo Pracy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • Studia Magisterskie – specjalność: Administracja Publiczna

Doświadczenie zawodowe

2013 – obecnie
Właścicielka biura – obsługa kadrowo-płacowa

2018 – obecnie
Aura Technologies – Specjalista ds. wdrożeń systemów klasy ERP

2013 – 2018
Grant Thornton – Menedżer ds. kadr i płac

2009 – 2013
Carlsberg Polska – Specjalista ds. Administracji Personalnej

2008 – 2010
FPA Group – Specjalista ds. Płac

Szkolenia prowadzi od 2008 roku.

Zakres:

 • praktyczne stosowanie przepisów prawa pracy
 • rozliczanie wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzania dokumentacji DRA, RP-7
 • obsługi programów kadrowo-płacowych w stopniu podstawowym i zaawansowanym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Sadova****

80-769 Gdańsk

Łąkowa 60

woj. pomorskie

Ostoja Chobienice

64-212 Chobienice

Chobienice 166

woj. wielkopolskie

Hotel Haffner*****

81-715 Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Ostoja Chobienice

64-212 Chobienice

Chobienice 166

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w Gdańsku
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w Chobienicach
2 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!