Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

W ciągu ostatnich miesięcy wzrosła liczba naruszanych przepisów przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Większość tego rodzaju naruszeń skutkuje wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem firmy.

Twoja firma może uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń i skutecznie zadbać o interesy własne oraz członków zarządu i rady nadzorczej, biorąc udział w programie edukacyjnym, który uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.
Kto powinien wziąć udział?
Przewodniczących Rad Nadzorczych
Członków Rad Nadzorczych
Członków Zarządu
Prezesów Zarządu
Sekretarzy Rad Nadzorczych
Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
Szefów Biura Zarządu

Program szkolenia

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
Uchwały rady nadzorczej i zarządu

Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
Jakie sprawy wymagają uchwał rady nadzorczej?
Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
Zasady sporządzania protokołów
Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
Tajne i jawne głosowanie
Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”
Zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
Odpowiedzialność pracownicza
Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS
Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań
REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”
Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych
Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
Tryb udzielenia absolutorium członkom
Prawo do uzyskania absolutorium
Skutki odmowy udzielenia absolutorium
16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 marzec 2020
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 maj 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 marzec 2018
Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+VAT
1 670
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!