Szkolenie: Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów: Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czytanie-bilansu-wskaznikow-rachunku-zyskow-i-strat-cash-flow-ocena-oplacalnosci-projektowjak-wykorzystac-wiedze-o-finansach-do-optymalizowania-podejmowania-trafnych-decyzji-68259

Informacje o szkoleniu

 • Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów: Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji?


  ID szkolenia: 68259
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konferencyjne
  Al.Jana Pawła II 25
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.02.-1.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

"...Badania mówią, że 70% decyzji mających ogromny wpływ na finanse firmy, zostaje podjęta przez menedżerów, nie posiadających umiejętności interpretacji ważnych dokumentów finansowych..." Czytanie i interpretacja pozycji bilansu, rachunku kosztów, przepływów pieniężnych, wskaźników finansowych, to niezbędna umiejętność każdego menedżera. Pozwalają na swobodne i świadome podejmowanie decyzji i działań wpływających korzystnie na kondycję organizacji.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które w przystępny sposób przedstawi interpretację i sposób wiązania wyników finansowych, podczas którego dowiesz się:

Jak interpretować pozycje bilansu i jak wykorzystać tą wiedzę do optymalizowania działań w firmie?
Jak analizować poszczególne pozycje kosztowe, gdzie firma ma potencjał rozwojowy wg liczb, a gdzie powinna uważniej zarządzać ryzykiem?
W jaki sposób ocenić płynność finansową i jakie działania wspierają lepszy przepływ gotówki?
Jak ocenić kondycję spółki na bazie kluczowych pozycji sprawozdań finansowych?
Jak zarządzanie z wykorzystaniem wiedzy o finansach może korzystnie wpłynąć na wynik końcowy?

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

Prezesi zarządu, członkowie zarządu, członkowie organów nadzorczych, właściciele i udziałowcy, analitycy kredytowi, inwestorzy, menedżerowie oraz te osoby, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm.

Program szkolenia:

KLUCZOWE POZYCJE I INTERPRETACJA BILANSU
Jak czytać i interpretować pozycje bilansowe pod kontem bieżącego zarządzania operacyjnego?

Kluczowe pozycie w bilansie i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich
Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
Kluczowe i nieoczywiste informacje menedżerskie płynące z pozycji bilansowych
Ocena płynności na podstawie bilansu

ANALIZA I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Jak ocenić standing finansowy firmy poprzez menedżerską analizę rachunku

Które pozycje rachunku brać pod uwagę w zależności od celu analizy?
Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
Analiza sprawności zarządzania - interpretacja wskaźników struktury przychodów

WYCIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH WNIOSKÓW I OCENA PŁYNNOŚCI FINANASOWEJ – CASH FLOW
Rachunek przepływów pieniężnych a oceny standingu finansowego i kluczowych decyzji menedżerskich

Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
Ćwiczenie: Jak ocenić działalność firmy na bazie autentycznych sprawozdań finansowych
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Płynność finansowa w ujęciu dynamicznym – ocena i analiza

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ -
Jak skutecznie dokonać interpretacji wskaźników finansowych i właściwie wyciągać wnioski

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki i jakie wskaźniki wziąć pod uwagę?
Jak porównać różne sposoby oceny płynności i różne wyniki? (bilans, cash-flow)
Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych
Koszty windykacyjne
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami

OCENA I INTERPRETACJA POZYCJI ZWIĄZANYCH Z RENTOWNOŚCIĄ I ZYSKIEM
Analiza opłacalności podejmowanych decyzji menedżerskich

Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
Osiąganie progu rentowności
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

WPROWADZENIE DO OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Planowanie finansowe poprzez decyzje inwestycyjne

PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH
Interpretacja zbioru wskaźników i ich dobór w zależności od celu analizy

Ustalenie celu analizy
Dobór grupy wskaźników
Różne metody i różne wyniki - dobór i interpretacja

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Tarasek

Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - zgłoszenie do 10.02.2017 - 1470 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 11.02.2017 - 1770 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 10.02.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 11.02.2017 - 1770 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów: Jak wykorzystać wiedzę o finansach do optymalizowania, podejmowania trafnych decyzji?