Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/darmowe-szkolenia-rozwijajace-warsztat-trenerski-36976-id10002

Informacje o szkoleniu

 • Darmowe szkolenia rozwijające warsztat trenerski.


  ID szkolenia: 36976
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Dialog Plus
  Gnieźnieńska 21
  Bydgoszcz
  Godziny zajęć (czas trwania):
  17-18 III
  14-15 IV
  12-13 V
  2-3 VI
  od 9:00-18:00, razem 80 godzin szkoleniowych
 • Organizator szkolenia:

  prorozvoyovo s.c.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy trenerów biznesu na bezpłatne szkolenia rozwijające warsztat trenerski realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy”.

Szkolenie skierowane jest do:

-osób posiadających min. 80-godzinne doświadczenie szkoleniowe w samodzielnej pracy trenerskiej,
- które nie uczestniczyły w innych projektach realizowanych w ramach wcześniejszych konkursów poddziałania 2.2.2.

Projekt dedykowany jest przede wszystkim osobom realizującym szkolenia w zakresie zarówno kompetencji „twardych” (takich jak: zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami i controlling, zarządzanie wiedzą w organizacji, optymalizowanie procesów organizacyjnych) jak i „miękkich”.

Program szkolenia:

Moduł I Rola trenera w organizacji

* wiedza w zakresie podstawowych metod diagnozy potrzeb szkoleniowych
* umiejętność wyznaczania celów uczenia w powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi – na poziomie organizacji / grupy / uczestnika proaktywna
* postawa trenera w działaniach związanych z analizą potrzeb i wyznaczaniem celów

Moduł II Interaktywne metody prowadzenia szkoleń

* znajomość różnorodnych interaktywnych metod i technik prowadzenia szkoleń – toolbox
* umiejętność dopasowania metod i technik uczenia do wyznaczonych celów szkoleniowych
* umiejętność dopasowania metod i technik uczenia do możliwości i preferencji uczestników

Moduł III Autoprezentacja trenera i techniki prezentacji

* rozumienie zasad efektywnej autoprezentacji (cele, narzędzia)
* umiejętność budowania własnego pozytywnego wizerunku trenera profesjonalisty
* umiejętność prowadzenia profesjonalnej prezentacji (struktura, dynamika, dostosowanie do odbiorcy)

Moduł IV Osobista efektywność trenerska: toolbox

* umiejętność dopasowania metod i technik uczenia do specyfiki specjalizacji trenerskiej – osobisty toolbox
* umiejętność wykorzystania technik prezentacji adekwatnie do specyfiki prowadzonych szkoleń
* umiejętność wykorzystania własnego wizerunku i technik autoprezentacji w kontekście specyfiki prowadzonych szkoleń

Informacje o prelegentach:

Szczegółowe informacje o kadrze projektu można znaleźć na stronie:
http://rozviyak.com/o-projekcie.php?akcja=mentorzy&p=0

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • - -

Cena zawiera:

szkolenie bezpłatne

Dofinansowanie z UE:

Tak. 100% dofinansowania

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wziąć udział mogą:

* pracownicy osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami,
* osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub
* pracownicy przedsiębiorców lub
* osoby fizyczne świadczące na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń.

Wydarzenie: Darmowe szkolenia rozwijające warsztat trenerski.