Dekalog wykonawcy - 10 zasad uczestnictwa w przetargach według nowego Prawa Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Podczas szkolenia będziesz miał możliowość zwiększyć swoje szanse na sukces w przetargu jeszcze zanim zamawiający go ogłosi oraz dowiesz się, które przepisy ustawy mają charakter prowykonawczy i jak nowy akt prawny pomóc ma wykonawcom w skuteczniejszym ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów!
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat uczestniczenia w przetargach według nowego Prawa Zamówień Publicznych

Program szkolenia

POZNAJ NOWE „ZASADY GRY” W ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Zmiana definicji wykonawcy i koncepcji jego prawnych relacji z zamawiającym.
 2. Dowiedz się, które przepisy ustawy mają charakter prowykonawczy i jak nowy akt prawny pomóc ma wykonawcom w skuteczniejszym ubieganiu się o zamówienia publiczne.
 3. Systematyka ustawy – sprawdź gdzie szukać przepisów kluczowych w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne.
 4. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – sprawdź jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych.
 5. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów.
 6. Zamówienia bagatelne – dowiedz się czym są, jak się o nie ubiegać i w jakim zakresie stosuje się do nich nowa ustawę.
 7. Zasady komunikacji zamawiających i wykonawców w postępowaniu. Czy jesteś gotów na pełną elektronizację? Czego należy spodziewać się w nadchodzących miesiącach? Co z projektem e-zamówienia?

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA SUKCES W PRZETARGU JESZCZE ZANIM ZAMAWIAJĄCY GO OGŁOSI

 1. Analiza potrzeb zamawiającego – czym jest i czy dotyczy pośrednio wykonawców?
 2. Wpływ wykonawców na kształt dokumentacji postępowania – nowe szanse i narzędzia.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe, czyli koniec z dialogiem technicznym. Dowiedz się czym są, jakie mają warianty i jak zwiększyć swoje szanse na sukces w późniejszym postępowaniu.
 4. Udział wykonawcy w konsultacjach a ryzyka związane z późniejszym uczestnictwem w przetargu. Jak rozumieć ograniczenia ustawowe i nie dać się wykluczyć z postępowania.

NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI WYKONAWCAMI (Konsorcja i podmioty trzecie)

 1. Jak budować konsorcjum według nowego Pzp?
 2. Jak wykazywać łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu?
 3. Jakie ograniczenia w ww. zakresie może narzucić zamawiający w dokumentacji?
 4. Nowe zasady zdobywania doświadczenia przez poszczególnych konsorcjantów.
 5. Zupełnie nowe oświadczenie o podziale zadań miedzy konsorcjantami. Czy jest uzupełnialne? Jakie skutki wywołają błędy w oświadczeniu?
 6. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości współpracy niż dotychczas.
 7. Zalety i wady implementacji do polskiej ustawy wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt.

UWAŻNIE ZANALIZUJ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 1. Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021r.? Specyfikacja warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań.
 2. Nowe zasady wyjaśnień treści SWZ i innych dokumentów zamówienia. Nowe terminy zadawania pytań przez wykonawców i dlaczego odpowiedź „jak w SIWZ” jest zawsze błędna.
 3. Jakie obowiązki ma zamawiający gdy uchybi terminowi na wyjaśnienie SWZ?

BEZBŁĘDNIE ZŁÓŻ OFERTĘ

 1. Poznaj trzy formy złożenia oferty w postępowaniach krajowych. Jak przygotować się do każdego z nich?
 2. Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem – czy wykonawca może wybrać formę oferty czy będzie związany treścią SWZ?.
 3. Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów. Awarie platform zakupowych – jak bronić swoich praw krok po kroku w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie udaje się złożyć oferty.
 4. Co należy załączyć do oferty?
 5. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 6. Termin związania ofertą. Dowiedz się na czym polegają długo oczekiwane zmiany związane z TZO (zasady wydłużania terminu i skutki uchybień w tym zakresie, nowa forma przedłużania TZO).
 7. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy je składać, wyjątki w zakresie zasad ich uzupełniania.
 8. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 9. Czym jest tzw. tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 10. Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie – jak ta nowość wpłynie na prawa wykonawców.
 11. 3 scenariusze trybu podstawowego – z którego najczęściej skorzystają zamawiający?
 12. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?

NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ

 1. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia i rozszerzenia katalogu podstaw fakultatywnych.
 2. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania – doprecyzowanie przesłanki wykluczenia.
 3. Rozszerzenie pojęcia konfliktu interesów w świetle zasad wykluczenia wykonawcy – sprawdź czy zmiana dotyczy także Ciebie.
 4. Grupa kapitałowa w świetle podstaw wykluczenia – dowiedz się na czym polegają nowe zasady oceny i mniejszy formalizm w tym zakresie. Koniec z obowiązkiem pilnowania 3-dniowego terminu na złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.
 5. Self-cleaning według nowych zasad. Dowiedz się jak wykazać, że jesteś rzetelnym wykonawcą mimo podstaw wykluczenia.
 6. Kiedy pomimo zaistnienia przesłanek wykluczenia i braku samooczyszczenia zyskasz szanse na udział w przetargu?

PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ PODMIOTOWĄ

 1. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający w zależności od rodzaju postępowania?
 2. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu wprowadza nowa ustawa?
 3. Zasady postępowania w procedurze odwróconej. Dowiedz się na czym polega uporządkowanie jej przebiegu.

PODPISZ UMOWĘ (O JAKOŚĆ KTÓREJ ZADBAĆ MOŻESZ JESZCZE NA ETAPIE POSTĘPOWANIA)

 1. Koniec z nierównością stron umowy? Klauzule abuzywne, czyli czego nie można zamieszczać w umowach zawieranych w 2021r.
 2. Czy wreszcie będzie można skutecznie wnieść odwołanie do KIO na treść projektu umowy?
 3. Umowna waloryzacja kontraktów publicznych – nowe zasady korzystne dla wykonawców.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach – będzie taniej!
 5. Jakie zmiany w obszarze podwykonawstwa przynosi nowa ustawa.

ŚLEDŹ POCZYNANIA KONKURENCJI

 1. Zasady udostępniania protokołu postępowania i załączników.
 2. Sprawdź kiedy i na jakich zasadach zapoznasz się z ofertami konkurencyjnych wykonawców.
 3. Czy negocjacje są poufne?

NIE WAHAJ SIĘ KORZYSTAĆ Z SZERSZYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

 1. Postępowanie odwoławcze – co się zmieni w nowej ustawie okiem wykonawcy?
 2. Szerszy zakres podstaw odwoławczych – więcej odwołań w procedurach krajowych?
 3. Postępowanie skargowe – dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO.
 4. Pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 5. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych. Rola i cele zmian ustawowych w tym zakresie.
 6. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych i większa otwartość na ugody?

PYTANIA i DYSKUSJA

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

DAMIAN MICHALAK

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 146
 

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S - szkolenie na żywo +
za osobę
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!