Szkolenie

Deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo opakowań do żywności - Wytyczne Komisji Europejskiej

O szkoleniu

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
1. Wystawiania deklaracji zgodności oraz rodzaju dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć przedsiębiorca (producent, importer, dystrybutor) na poszczególnych etapach łańcucha dostaw surowców, półproduktów i finalnych wyrobów, w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów UE dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
2. Interpretacji zagadnień związanych z wystawianiem deklaracji zgodności dla tworzyw sztucznych oraz dostarczaniem odpowiednich informacji dla innych produktów (powłoki, kleje, farby drukarskie) na podstawie opublikowanych aktualnych Wytycznych Komisji Europejskiej
3. Rodzaju i dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) jaką powinien dysponować przedsiębiorca w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu w łańcuchu dostaw
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe i opakowania oraz pracowników organów urzędowej kontroli.

Program szkolenia

1. Deklaracja zgodności – cel wystawiania i informacje jakie powinna zawierać
2. Kto ma obowiązek wystawiania deklaracji zgodności i na podstawie jakich dokumentów
3. Co powinny zwierać deklaracje wystawiane dla substancji chemicznych, produktów z pośrednich
etapów produkcji i finalnych wyrobów - przykłady
4. Deklaracje zgodności dla wielowarstwowych materiałów z barierą funkcjonalną
5. Deklaracje zgodności dla surowców i materiałów pochodzących recyklingu tworzyw sztucznych
6. Uaktualnianie i odnawianie deklaracji - jak często i kiedy, postępowanie w praktyce
7. Informacje jakie powinny być przekazywane w łańcuchu dostaw substancji, produktów pośrednich
i finalnych wyrobów do kontaktu z żywnością
8. Potwierdzanie zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z wymaganiami przepisów ogólnych i
szczegółowych
9. Dokumentacja potwierdzająca (wewnętrzna i zewnętrzna)
10. Zagrożenia związane z migracją substancji z opakowań do żywności – ocena ryzyka, ograniczenia,
zapobieganie zagrożeniom, zasada wzmożonej ostrożności i potwierdzanie bezpieczeństwa
zdrowotnego wyrobów


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.10.2014 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Cytat
Prowadzenie szkolenia: dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - kierownik Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia bierze udział w pracach grupy roboczej ekspertów Komisji Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością zajmującej się opracowywaniem wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością. Uczestniczy w implementacji przepisów Unii Europejskiej z tego obszaru do ustawodawstwa krajowego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 października 2014
Budynek Kolmex

02-984 Warszawa

Bukowskiego

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
c
590 PLN
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!