Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/deklaracja-zgodnosci-i-dokumentacja-potwierdzajaca-bezpieczenstwo-opakowan-do-zywnosci-wytyczne-komisji-europejskiej-55358-id156

Informacje o szkoleniu

 • Deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo opakowań do żywności - Wytyczne Komisji Europejskiej


  ID szkolenia: 55358
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Budynek Kolmex
  Bukowskiego
  02-984 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
1. Wystawiania deklaracji zgodności oraz rodzaju dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć przedsiębiorca (producent, importer, dystrybutor) na poszczególnych etapach łańcucha dostaw surowców, półproduktów i finalnych wyrobów, w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów UE dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
2. Interpretacji zagadnień związanych z wystawianiem deklaracji zgodności dla tworzyw sztucznych oraz dostarczaniem odpowiednich informacji dla innych produktów (powłoki, kleje, farby drukarskie) na podstawie opublikowanych aktualnych Wytycznych Komisji Europejskiej
3. Rodzaju i dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) jaką powinien dysponować przedsiębiorca w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu w łańcuchu dostaw

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe i opakowania oraz pracowników organów urzędowej kontroli.

Program szkolenia:

1. Deklaracja zgodności – cel wystawiania i informacje jakie powinna zawierać
2. Kto ma obowiązek wystawiania deklaracji zgodności i na podstawie jakich dokumentów
3. Co powinny zwierać deklaracje wystawiane dla substancji chemicznych, produktów z pośrednich
etapów produkcji i finalnych wyrobów - przykłady
4. Deklaracje zgodności dla wielowarstwowych materiałów z barierą funkcjonalną
5. Deklaracje zgodności dla surowców i materiałów pochodzących recyklingu tworzyw sztucznych
6. Uaktualnianie i odnawianie deklaracji - jak często i kiedy, postępowanie w praktyce
7. Informacje jakie powinny być przekazywane w łańcuchu dostaw substancji, produktów pośrednich
i finalnych wyrobów do kontaktu z żywnością
8. Potwierdzanie zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z wymaganiami przepisów ogólnych i
szczegółowych
9. Dokumentacja potwierdzająca (wewnętrzna i zewnętrzna)
10. Zagrożenia związane z migracją substancji z opakowań do żywności – ocena ryzyka, ograniczenia,
zapobieganie zagrożeniom, zasada wzmożonej ostrożności i potwierdzanie bezpieczeństwa
zdrowotnego wyrobów


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.10.2014 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Informacje o prelegentach:

Prowadzenie szkolenia: dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka - kierownik Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia bierze udział w pracach grupy roboczej ekspertów Komisji Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością zajmującej się opracowywaniem wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością. Uczestniczy w implementacji przepisów Unii Europejskiej z tego obszaru do ustawodawstwa krajowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 c

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Wydarzenie: Deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo opakowań do żywności - Wytyczne Komisji Europejskiej