Szkolenie

Delegacje krajowe i zagraniczne - aspekty praktyczne

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt: Delegacje krajowe i zagraniczne - aspekty praktyczne.Od kwietnia 2010 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące podróży służbowych kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym i zagranicznym, co istotnie wpłynęło na skutki podatkowe rozliczania podróży służbowych tych kierowców. Ponadto Ministerstwo Pracy przygotowało w kwietniu 2010 r. projekt zupełnie nowego rozporządzenia w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami i obecnie trwają nad nim dalsze prace. Nowy akt prawny ma zastąpić dwa obecnie funkcjonujące rozporządzenia dotyczące podróży służbowych. Planowane zmiany w zakresie podróży krajowych mają na celu m.in.: podwyższenie stawek diet należnych pracownikowi z tytułu odbywania podróży służbowej na terenie kraju oraz konieczność zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. W zakresie podróży zagranicznych zmianie ma ulec m.in. wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak również rodzaj waluty dla ustalania diet w podróży do szeregu krajów (w wielu wypadkach nową walutą będzie EURO a nie USD). W przypadku podróży zagranicznej pojawi się też możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego. Proponowanych zmian jest zacznie więcej i będą one przedmiotem analizy w trakcie szkolenia.Cel szkolenia:

Szkolenie jest poświęcone tematyce rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych. Omówione zostaną zarówno obecne regulacje prawne oraz projektowane zmiany.Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i osób zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych oraz czasu pracy.


Metoda:

Wykład zobrazowany przykładami praktycznymi i orzecznictwem sądowym; odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, konsultacje indywidualne w ostatniej części szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i osób zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych oraz czasu pracy.

Program szkolenia

· Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe.· Pojęcie podróży służbowej· Miejsce pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.· Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.· Specyfika podróży służbowych niektórych grup zawodowych

· Obowiązek pracy w delegacji, a sytuacje, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.· Czas pracy w delegacji:


- część delegacji zaliczana do czasu pracy,
- część delegacji niezaliczana do czasu pracy,
- nadgodziny,
- okresy minimalnego wypoczynku,
- możliwe do zastosowania regulacje regulaminu pracy.· Świadczenia z tytułu delegacji krajowych z uwzględnieniem projektowanych zmian


- diety,
- koszty dojazdu,
- ryczałty na jazdy lokalne,
- noclegi,
- inne wydatki,· Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej z uwzględnieniem projektowanych zmian.


- diety,
- koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
- noclegi,
- należności z tytułu choroby lub pobytu w szpitalu,
- inne wydatki,· Należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju. Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej. Polecenie wyjazdu.· Przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity· Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych)

Czas trwania

10-16:30

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 październik 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23 % vat
550 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!