Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/delegacje-krajowe-i-zagraniczne-aspekty-praktyczne-26222-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na szkolenie pt: Delegacje krajowe i zagraniczne - aspekty praktyczne.Od kwietnia 2010 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące podróży służbowych kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym i zagranicznym, co istotnie wpłynęło na skutki podatkowe rozliczania podróży służbowych tych kierowców. Ponadto Ministerstwo Pracy przygotowało w kwietniu 2010 r. projekt zupełnie nowego rozporządzenia w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami i obecnie trwają nad nim dalsze prace. Nowy akt prawny ma zastąpić dwa obecnie funkcjonujące rozporządzenia dotyczące podróży służbowych. Planowane zmiany w zakresie podróży krajowych mają na celu m.in.: podwyższenie stawek diet należnych pracownikowi z tytułu odbywania podróży służbowej na terenie kraju oraz konieczność zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. W zakresie podróży zagranicznych zmianie ma ulec m.in. wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak również rodzaj waluty dla ustalania diet w podróży do szeregu krajów (w wielu wypadkach nową walutą będzie EURO a nie USD). W przypadku podróży zagranicznej pojawi się też możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego. Proponowanych zmian jest zacznie więcej i będą one przedmiotem analizy w trakcie szkolenia.Cel szkolenia:

Szkolenie jest poświęcone tematyce rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych. Omówione zostaną zarówno obecne regulacje prawne oraz projektowane zmiany.Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i osób zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych oraz czasu pracy.


Metoda:

Wykład zobrazowany przykładami praktycznymi i orzecznictwem sądowym; odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, konsultacje indywidualne w ostatniej części szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i osób zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych oraz czasu pracy.

Program szkolenia:

· Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe.· Pojęcie podróży służbowej· Miejsce pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.· Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.· Specyfika podróży służbowych niektórych grup zawodowych

· Obowiązek pracy w delegacji, a sytuacje, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.· Czas pracy w delegacji:


- część delegacji zaliczana do czasu pracy,
- część delegacji niezaliczana do czasu pracy,
- nadgodziny,
- okresy minimalnego wypoczynku,
- możliwe do zastosowania regulacje regulaminu pracy.· Świadczenia z tytułu delegacji krajowych z uwzględnieniem projektowanych zmian


- diety,
- koszty dojazdu,
- ryczałty na jazdy lokalne,
- noclegi,
- inne wydatki,· Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej z uwzględnieniem projektowanych zmian.


- diety,
- koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
- noclegi,
- należności z tytułu choroby lub pobytu w szpitalu,
- inne wydatki,· Należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju. Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej. Polecenie wyjazdu.· Przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity· Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych)

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 550 + 23 % vat

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Wydarzenie: Delegacje krajowe i zagraniczne - aspekty praktyczne