Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/delegacje-krajowe-i-zagraniczne-aspekty-praktyczne-43251-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Szkolenie jest poświęcone tematyce najnowszych rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działów kadr i osób zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych oraz czasu pracy.

Program szkolenia:

Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
Pojęcie podróży służbowej.
Miejsce pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy.
Definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.
Obowiązek pracy w delegacji, a sytuacje, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.
Czas pracy w delegacji:
część delegacji zaliczana do czasu pracy,
część delegacji niezaliczana do czasu prac,
nadgodziny,
okresy minimalnego wypoczynku,
możliwe do zastosowania regulacje w regulaminie pracy.
Świadczenia z tytułu delegacji krajowych z uwzględnieniem projektowanych zmian
diety,
koszty dojazdu,
ryczałty na jazdy lokalne,
noclegi,
inne wydatki
Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej z uwzględnieniem projektowanych zmian.
diety,
koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
noclegi,
należności z tytułu choroby lub pobytu w szpitalu,
inne wydatki.
Należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju. Dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej. Polecenie wyjazdu.
Przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity.
Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych).
Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Wydarzenie: Delegacje krajowe i zagraniczne – aspekty praktyczne