Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/delegacje-krajowe-i-zagraniczne-problematyka-oraz-zasady-rozliczania-34345-id695

Informacje o szkoleniu

 • Delegacje krajowe i zagraniczne - problematyka oraz zasady rozliczania


  ID szkolenia: 34345
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 8 godz dyd
 • Organizator szkolenia:

  ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA:

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących podatkowych aspektów rozliczania podróży służbowych, przekazanie wiedzy na temat zasad, jakimi rządzą się podróże służbowe pracowników i osób współpracujących, a także korzystania przez pracowników z samochodu firmowego oraz pojazdów prywatnych do celów służbowych.
W trakcie szkolenia omówione będą również zagadnienia dotyczące podatkowych aspektów rozliczania podróży służbowych pracowników i współpracowników.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych
* Przepisy prawa powszechnie obowiązującego
* Regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę
2. Definicja podróży służbowej
3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe
4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych)
5. Podróż służbowa a jazdy lokalne
6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową
7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
* miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
* miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
* podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej
8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej
9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
* diety
* koszty przejazdu i zakwaterowania
* inne uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą służbową
* należności w przypadku odbywania podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika
10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową
11. Rozliczanie podróży służbowych
* zaliczki na poczet podróży służbowych
* termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
* trozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia
12. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami
* Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
* Podróże służbowe członków organów spółek
* Podróże służbowe osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym
* Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
* Należności z tytułu podróży służbowych jako przychód zwolniony od podatku
o diety
o koszty przejazdów i zakwaterowania
o należności z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb pracodawcy
o należności z tytułu jazd lokalnych
* Należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
* Inne należności związane z podróżami służbowymi a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
o szkolenie pracowników
o dodatkowe ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych
o zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne
o świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów spółek
14. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa
* Podróż służbowa własnym samochodem pracownika – rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
* Podróż służbowa samochodem służbowym - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
* Wykorzystywanie prywatnych i służbowych samochodów dla potrzeb podróży służbowych – aspekty podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika
* Ewidencja przebiegu pojazdu
* Wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika

Informacje o prelegentach:

Ireneusz Zabawa – radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy oraz spółek handlowych. Studia na Wydziale Prawa i Administracji ukończył w 2003 r. W latach 2004-2008 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Wpis na listę radców prawnych w 2008 r.

W latach 2003-2008 pracownik i współpracownik kilku krakowskich kancelarii prawniczych gdzie zajmował się w kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jak również sprawami procesowymi w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie prawa pracy oraz prawa cywilnego. Obecnie współpracownik w kancelarii Lenart i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 520 -

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.pl

Wydarzenie: Delegacje krajowe i zagraniczne - problematyka oraz zasady rozliczania