Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku z uwzględnieniem pakietu mobilności

O szkoleniu

Na mocy dyrektywy 2018/957/UE, z dniem 30 lipca 2020 r., wprowadzono radykalne zmiany w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak postanowienia dyrektywy wdrożyły poszczególne państwa członkowskie UE oraz jakich formalności należy dopełnić, aby w sposób zgodny z przepisami delegować pracowników za granicę w 2021 roku.

Z dniem 2 lutego 2022 r. część przepisów dotyczących delegowania pracowników objęła swym zakresem również przedsiębiorstwa przewozowe. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu tych przepisów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • działów HR
 • wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

Program szkolenia

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?

 

2. Podstawowe informacje dotyczące delegowania

 • W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
 • Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

 

3. Na czym polega mechanizm korzystniejszości?

a. Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:

 • czas pracy,
 • praca w dni wolne od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • urlop wypoczynkowy,
 • bhp,

b. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

 

4. Przegląd minimalnych standardów zatrudnienia

a. Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku

 • jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
 • czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według polskiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
 • jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wolne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza państwa przyjmującego”?

b. Urlop wypoczynkowy

 • jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyższy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
 • w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?   

c. Wynagrodzenie za pracę

 • jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
 • jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
 • stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy,

d. Wynajem pracowników

 • na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pociąga za sobą konsekwencje?
 • jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?

e. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy

 • problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
 • problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych,

f. Zakwaterowanie pracowników delegowanych

 • w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwaterowanie pracownikom delegowanym?
 • jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?

g.  Delegowanie a podróż służbowa

 • czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
 • w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
 • kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczących podróży służbowej?

 

5. Delegowanie długotrwałe

 • jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
 • które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?

 

6. Delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego (nowość!)

 • Które wymogi dotyczące delegowania dotyczą pracowników przedsiębiorstwa świadczącego transport międzynarodowy?
 • Na czym polega „przewóz dwustronny” wyłączony spod działania przepisów o delegowaniu pracowników?
 • W jakich przypadkach, poza przewozem dwustronnym, przepisy o delegowaniu nie znajdą zastosowania do kierowców w transporcie międzynarodowym?
 • Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy delegowanie kierowcy transportu drogowego?
 • Jakie wymogi rejestrowe związane z delegowaniem  znajdują zastosowanie do przedsiębiorstw przewozowych?
 • Jakie środki kontroli mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu delegowanych kierowców transportu drogowego?

 

7. Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE

a. Obowiązek zgłoszeniowy

 • jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
 • w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?

b. Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego

 • kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegującego?

c. Dokumentacja pracownicza

 • jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?

d. Kontrola organów nadzoru rynku pracy

 • jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?
 • za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?

 

8. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
 • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
 • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1 w 2021 roku?

Czas trwania

09:00-14:00

Prelegenci

Piotr Wąż

doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Gdzie i kiedy

Online 28 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 21.04
315
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
355
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!