Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/delegowanie-zadan-i-wzmacnianie-samodzielnosci-pracownikow-73525-id453

Informacje o szkoleniu

 • Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników.


  ID szkolenia: 73525
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie pomoże Ci połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, założenia Management 3.0 z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji i potrzebach Twoich ludzi. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników i zespołów.

Korzyści dla uczestników:

-Przeanalizowanie własnych zadań i zadań zespołu w kontekście optymalnej strategii ich delegowania pracowników a w konsekwencji „odciążenie” menedżera i rozwój pracownika.
-Pogłębienie automotywacji, samodzielności oraz dojrzałości zawodowej pracowników poprzez świadome zarządzanie delegowanymi zadaniami.
-Wprowadzenie założeń empowerment i Management 3.0 do własnego stylu zarządzania zespołem.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska: zarządzający, liderzy działów i zespołów.

Program szkolenia:

Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania

 • Czym tak naprawdę jest delegowanie? Idea empowerment.
 • Korzyści z delegowania dla przedsiębiorstwa i przełożonych.
 • Bariery w procesie delegowania dla pracowników i przełożonych.
 • Filary skutecznego delegowania.
 • Kompetencje menedżera niezbędne w procesie delegowania: Poziomy przywództwa i Management 3.0 we wzmacnianiu samodzielności pracowników:
  • Pobudzanie ludzi
  • Upoważnianie zespołu
  • Uzgadnianie ograniczeń
  • Rozwijanie kompetencji
  • Rozwijanie struktury
  • Ciągłe doskonalenie (wszystkiego)
  • Różne aspekty delegowania: Trójkąt jakości procesu.

Delegowanie z punktu widzenia pracownika

 • Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia pracownika: Nauka i wdrożenie, rozwój kompetencji, zarządzanie karierą.
 • Specyfika pracownika a delegowanie:
  • Klasyczne teorie motywacji pracowników w delegowaniu
  • Model motywacji CHAMPFROGS: Wzmacnianie samodzielności poprzez angażowanie oraz dawanie odpowiedzialności i wpływu
  • Styl społeczny a motywacje pracowników i ich podejście do przyjęcia delegowanych zadań / odpowiedzialności: Praktyczne wykorzystanie modelu Insights Discovery/DISC

Delegowanie z punktu widzenia szefa

 • Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia menedżera: Sytuacja kryzysu, problemu i okazji
 • Siedem sytuacji zespołowych i siedem stylów delegowania w Management 3.0
 • Analiza zakresu działań menedżera w aspekcie „pół delegowania”
 • Styl społeczny menedżera a empowerment w delegowaniu: Szanse i zagrożenia dla usamodzielniania podwładnych

Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

 • Proces delegowania krok po kroku. Rozmowa empowerment (Wybór – Kompetencje – Znaczenie – Wpływ).
 • Dobór pracowników do zadań w delegowaniu: Matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników.
 • Zasady skutecznej komunikacji w delegowaniu: Integracja podejścia empowerment i komunikacji coachingowej.
 • Planowanie i wspieranie realizacji zadań:
  • Partycypacyjne uzgadnianie planu działań: Siła pytań coachingowych
  • Odpowiedzialność w planie działań: Rola menedżera i pracownika
  • Polityka „otwartych drzwi” w delegowaniu: Jak dawać wsparcie wzmacniając samodzielność?
  • Obszary wsparcia: aspekt strukturalny, zasobowy, emocjonalny

Rozwój pracownika w oparciu naukę na sukcesach i porażkach

 • Kontrola bieżąca i końcowa.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa na poziomie wyników i procesu.
 • Korygowanie błędów na bieżąco: feedback FUKOZ, bieżąca rozwojowa informacja zwrotna.
 • Podsumowanie etapu i procesu: „Sukces w realizacji” i „Odmienny rozwój”. Praktyczne aspekty rozmowy coachingowe.

Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

dział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników.