Szkolenie

Delegowanie zadań, ocena i rozwijanie samodzielności pracowników PUP

O szkoleniu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z umiejętności menedżerskich takich jak budowanie zespołu, delegowanie zadań, umiejętne zarządzanie zespołem i radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie dedykowane jest pracownikom PUP.
Dlaczego warto wziąć udział?

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH UMOŻLIWI REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

 • Diagnozę własnego potencjału kierowniczego.
 • Doskonalenie współpracy i integracja zespołu.
 • Wykorzystanie różnorodności podwładnych do osiągania celów
 • Zwiększenie psychologicznych umiejętności menedżera.
 • Poprawę umiejętności delegowania.
 • Unikania błędów komunikacyjnych
 • Poprawę umiejętności oceny pracowników.
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 • Poznanie psychologicznych aspektów procesu wprowadzania zmian
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy PUP

Program szkolenia

KIEROWNIK PUP - LIDER, PRZYWÓDCA, MENEDZER

 • Realizm i odwaga
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
 • Siła zaangażowania
 • Strategia czy działanie
 • Siła lenistwa


JAK WYKORZYSTAĆ WŁADZĘ DLA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI?

 • Czym jest władza?
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
 • Role i modele przywódcze
 • Style kierowania
 • Tajemnice i sztuka motywowania


SOCJOTECHNIKA CZY SKUTECZNOŚĆ – KOMUNIKACJA W PRZYWÓDZTWIE

 • Techniki skutecznego porozumiewania się
 • Komunikacja zarządcza
 • Bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna


SZTUKA SŁOWA

 • Rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny
 • Kultura dyskusji, wypowiedzi
 • Język rozmówcy
 • Wykorzystanie walorów językowych
 • Tempo, intonacja, siła, akcentowanie
 • Jak reagować na gafy, wpadki i przejęzyczenia
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy

   
SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W OCENIE I DELEGOWANIU

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Charyzma, osobowość i kompetencja
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące


ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH  DELEGOWANIU

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii


UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • Delegowanie zadań pracownikom
 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników


MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagrodzenia
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników


OCENA PRACOWNIKÓW

 • System ocen pracowniczych
 • Proces oceny pracowniczej
 • Planowanie – ustalenie celów, zadań kryterium oceny
 • Zbieranie danych na temat ocenianego pracownika
 • Rozmowa oceniająca
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii


PERSWAZJA I WPŁYW W KIEROWANIU PRACOWNIKAMI

 • Techniki negocjacji menedżerskich
 • Zależności przestrzenne
 • Test indywidualnego stylu negocjacyjnego
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
 • Najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu na podwładnych
 • Techniki zadawania pytań i aktywne słuchanie
 • Sterowanie rozmową w kontaktach z podwładnym


JAK NAS WIDZĄ, CZYLI WIZERUNEK PRZEŁOŻONEGO

 • Kreowanie własnego „teatru prezentacji”
 • Trenowanie różnych form i gatunków wypowiedzi w prezentacji
 • Kreowanie aktu prezentacji jako kreowanie siebie
 • Lider jako retor
 • Gesty wzmacniające i sugerujące
 • Etykieta biznesowa  i savoir vivre w zarządzaniu ludźmi
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy


DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE - CO I KIEDY NOSIĆ?

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?


SKUTECZNE ZARZĄDZANIE OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych pracowników
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Częstochowa 15 - 16 września 2021
brak danych

Częstochowa

woj. śląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!