Szkolenie: Design for Six Sigma

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/design-for-six-sigma-55272

Informacje o szkoleniu

 • Design for Six Sigma


  ID szkolenia: 55272
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni po 7 godzin

  TERMIN:
  02-04.08.2017
  22-24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL OGÓLNY

•Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką i narzędziami DfSS •Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS •Określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa

Szkolenie skierowane jest do:

•praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt
•osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe,
•osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe;
•osoby realizująe projekty Kaizez oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji i w usługach

Program szkolenia:

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do DfSS: (0,5h)
· Geneza programu Six Sigma i Design for Six Sigma

· Istota programu Design for Six Sigma – doskonalenie produktów i wdrażanie innowacji

· Korzyści i przykłady zastosowań DfSS

Istota metodyki DMADV (0,5h)
· Metodyka DMADV

· Różnice I związki z metodyką DMAIC

· IDEAS – Identify/Design/Evaluate/Affirm/Scale

· IDOV – Identify/Design/Optimize/Validate

· DMEDI – Define/Measure/Explore/Develop/Implement

· DCCDI – Define/Customer/Concepts/Design/Implement

Faza 1: Define (3h)
· Wykonanie Project Charter (ćwiczenie)

· Przykład projektu( Uwaga: przykład będzie przedstawiany w układzie kolejnych faz DMADV (od A do Z))

· Zastosowanie EVA® – Value Drivers

· RACI Chart (ćwiczenie)

· Budżet projektu

· Analiza stakeholders (ćwiczenie)

· Analiza ryzyka

· Kick –off Meeting

Faza 2: Measure (3h)
· Identyfikacja klientów i ich potrzeb

· Analizy ABC, portfolio, 5W1H, metody badań (grupy fokusowe, ankietowanie)

· Customer Needs Table (ćwiczenie)

· Affinity Diagram & Three Diagram (cwiczenie)

· Kano model (ćwiczenie)

· Analiza hierarchii potrzeb: Analitycal Hierarchy Process AHP (ćwiczenie)

· CTQ – Ctitical to Quality

· QFD1 - tablica transformacji potrzeb w CTQ (ćwiczenie)

· Design Scorecards

Dodatek: mierniki Six Sigma (DPMO, ppm, DPU, Field, RTY, cp, cpk, poziom sigma
Dzień II

Faza 3: Analyze (7h)
· Identyfikacja I optymalizacja koncepcji projektowej (High-level Design)

· Analiza funkcjonalna

· QFD2 – funkcje systemu (ćwiczenie)

· Określenie alternatyw (Brainstorming, SCAMPER, Mind Maping, metoda morfologiczna, TRIZ)

· Wybór najbardziej skutecznych i efektywnych koncepcji rozwiązań (NGT, Pugh Matrix, ocena wielokryterialna)

· Wstęp do planowania eksperymentów DOE: Istota DOE, Wybór parametrów, Interakcje, Planowanie i realizacja eksperymentu

· Wykonanie eksperymentu (ćwiczenie - helikopter)

· Przykład zastosowanie DOE (pompa)

· Analiza ryzyka – FMEA (ćwiczenie)

Dzień III

Faza 4: Design (4,5h)
· Detalizacja koncepcji – rozwój, testowanie I optymalizacja

· QFD3 – projektowanie elementów

· Określanie parametrów I tolerancji (ćwiczenie)

· Design for X (Manufacturing & Assembly, Reliability, Service, Environment)

· Design Scorecards

· Prototypy (α,β)

· Porównanie alternatywnych rozwiązań – zastosowanie testów statystycznych (ćwiczenie):Definiowanie i testowanie hipotez, Test T, test F, Proporcje, Test Chi kwadrat, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model, Korelacje, Regresja

· QFD4 – process steps: SIPOC, process diagram, VSM, Spaghetti Diagram

Faza 5: Verify (2h)
· Plan wdrożenia

· Process Monitoring (SPC, Capability)

· SOP - Standard Operating Procedures & dokumentacja procesu

· Zarządzanie I dokumentacja projektu DfSS

Zakończenie (0,5h)
Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2450 - PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Design for Six Sigma