Design for Six Sigma

O szkoleniu

CEL OGÓLNY

•Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką i narzędziami DfSS •Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS •Określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa
Kto powinien wziąć udział?
•praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt
•osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe,
•osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe;
•osoby realizująe projekty Kaizez oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji i w usługach

Program szkolenia

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do DfSS: (0,5h)
· Geneza programu Six Sigma i Design for Six Sigma

· Istota programu Design for Six Sigma – doskonalenie produktów i wdrażanie innowacji

· Korzyści i przykłady zastosowań DfSS

Istota metodyki DMADV (0,5h)
· Metodyka DMADV

· Różnice I związki z metodyką DMAIC

· IDEAS – Identify/Design/Evaluate/Affirm/Scale

· IDOV – Identify/Design/Optimize/Validate

· DMEDI – Define/Measure/Explore/Develop/Implement

· DCCDI – Define/Customer/Concepts/Design/Implement

Faza 1: Define (3h)
· Wykonanie Project Charter (ćwiczenie)

· Przykład projektu( Uwaga: przykład będzie przedstawiany w układzie kolejnych faz DMADV (od A do Z))

· Zastosowanie EVA® – Value Drivers

· RACI Chart (ćwiczenie)

· Budżet projektu

· Analiza stakeholders (ćwiczenie)

· Analiza ryzyka

· Kick –off Meeting

Faza 2: Measure (3h)
· Identyfikacja klientów i ich potrzeb

· Analizy ABC, portfolio, 5W1H, metody badań (grupy fokusowe, ankietowanie)

· Customer Needs Table (ćwiczenie)

· Affinity Diagram & Three Diagram (cwiczenie)

· Kano model (ćwiczenie)

· Analiza hierarchii potrzeb: Analitycal Hierarchy Process AHP (ćwiczenie)

· CTQ – Ctitical to Quality

· QFD1 - tablica transformacji potrzeb w CTQ (ćwiczenie)

· Design Scorecards

Dodatek: mierniki Six Sigma (DPMO, ppm, DPU, Field, RTY, cp, cpk, poziom sigma
Dzień II

Faza 3: Analyze (7h)
· Identyfikacja I optymalizacja koncepcji projektowej (High-level Design)

· Analiza funkcjonalna

· QFD2 – funkcje systemu (ćwiczenie)

· Określenie alternatyw (Brainstorming, SCAMPER, Mind Maping, metoda morfologiczna, TRIZ)

· Wybór najbardziej skutecznych i efektywnych koncepcji rozwiązań (NGT, Pugh Matrix, ocena wielokryterialna)

· Wstęp do planowania eksperymentów DOE: Istota DOE, Wybór parametrów, Interakcje, Planowanie i realizacja eksperymentu

· Wykonanie eksperymentu (ćwiczenie - helikopter)

· Przykład zastosowanie DOE (pompa)

· Analiza ryzyka – FMEA (ćwiczenie)

Dzień III

Faza 4: Design (4,5h)
· Detalizacja koncepcji – rozwój, testowanie I optymalizacja

· QFD3 – projektowanie elementów

· Określanie parametrów I tolerancji (ćwiczenie)

· Design for X (Manufacturing & Assembly, Reliability, Service, Environment)

· Design Scorecards

· Prototypy (α,β)

· Porównanie alternatywnych rozwiązań – zastosowanie testów statystycznych (ćwiczenie):Definiowanie i testowanie hipotez, Test T, test F, Proporcje, Test Chi kwadrat, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model, Korelacje, Regresja

· QFD4 – process steps: SIPOC, process diagram, VSM, Spaghetti Diagram

Faza 5: Verify (2h)
· Plan wdrożenia

· Process Monitoring (SPC, Capability)

· SOP - Standard Operating Procedures & dokumentacja procesu

· Zarządzanie I dokumentacja projektu DfSS

Zakończenie (0,5h)
Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

TERMIN:
02-04.08.2017
22-24.11.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
2 450
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!