Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dfmea-73828-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008.
-Organizacja analizy.
-Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu.
-Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze.
-Skale ocen zagrożeń.
-Planowanie i ocena działań doskonalących, strategie doskonalenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

-zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach DFMEA,
-uzyskanie podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania analizy funkcjonalnej wyrobu/systemu,
-uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu DFMEA,
-poznanie możliwości analizy wyników FMEA w celu określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości wg innych kryteriów niż WPR (RPN),
-możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz DFMEA,
-możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z?różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób zainteresowanych tematem DFMEA

Program szkolenia:

1. Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu.
2. FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia.
3. Porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / systemu (SFMEA) / procesu (PFMEA) / maszyny (MFMEA).
4. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, dane o problemach (wykres Pareto-Lorenza).
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad, określanie krytyczności wady i charakterystyk specjalnych, identyfikacja bieżących środków typu prewencja i detekcja.
6. Identyfikacja przyczyn – zastosowanie narzędzi pomocniczych: analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why.
7. Interpretacja i dobór współczynników Znaczenia (Severity), Częstości (Occurrence), Wykrywalności (Detection).
8. Wskaźnik Poziomu Ryzyka - WPR (Risk Priority Number - RPN).
9. Dane wyjściowe FMEA: raportowanie z arkusza FMEA, prezentacja graficzna wyników analizy, wnioskowanie nt. obszarów poprawy jakości, planowanie, realizacja i ocena działań zapobiegawczych.
10. Warianty formularzy do prowadzenia analiz DFMEA.
11. Analiza FMEA dla tematu zdefiniowanego przez uczestników,
12. Analiza DFMEA dla stanu bieżącego konstrukcji – identyfikacja możliwych wad, skutków, przyczyn (diagram Ishikawy, 5Why).
13. Doskonalenie wyrobu/systemu – ocena stanu zagrożeń, określenie priorytetów dot. redukcji ryzyka (ranking zagrożeń, macierz ryzyk).

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł + 23% VAT za osobę
  • 1290 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: DFMEA