Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dfmea-design-fmea-51636-id1217

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- rozpoznanie i oszacowanie potencjalnych usterek wyrobu i jej skutków

- identyfikację czynności, które mogłyby wyeliminować lub zmniejszyć szansę wystąpienia usterki

- rozpoznanie wymagań produkcji i montażu

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterek

- ocena wpływu ewentualnej wady na klienta

- udokumentowanie tego procesu

Szkolenie skierowane jest do:

Korzyści jakie uzyska uczestnik szkolenia to:

- rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

- umiejętność wykorzystywania narzędzia FMEA

- zespołowego rozwiązywania potencjalnych problemów

Program szkolenia:

- Zakres stosowania – spodziewane efekty

- Cztery główne aspekty FMEA

- Wdrażanie FMEA

- Kolejność analizy FMEA

- FMEA – PDCA – przebieg

- Stosowanie schematów blokowych procesu + przykłady

- Zapobieganie/ działania korygujące i zapobiegawcze

- FMEA jako system analizy ryzyka

- FMEA projektowe

- Analiza możliwości powstania błędów

- Nadmierna ilość potencjalnych błędów - wskazanie na niewłaściwie określone wymagania

- Szacowanie potencjalnych skutków błędów - uniemożliwienie następnej operacji STOP

- Użytkownik à Proces produkcji à Proces projektowania (najgorszy przypadek)

- Wyłączenie stosowania SPC jako Detekcji

- Stosowanie progów RPZ dla zalecanych działań

- Koszty nie prowadzenia FMEA

- Priorytet dla błędów o wysokich wagach

- Alternatywy ocen

Warsztaty - Case study

- Opracowanie FMEA wyrobu na przykładzie wyrobów produkowanych przez firmę

- Opracowanie FMEA procesu na przykładzie wyrobów produkowanych

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

proces szkolenia, wszelkie koszty związane z trenerem, pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację integracyjną, udział Uczestnika w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, starannie przygotowane materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje w języku polskim ( na życzenie Uczestnika istnieje możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim/niemieckim), konsultacje z trenerem po zajęciach. Podczas pobytu w hotelu Uczestnicy mają bezpłatny dostęp do korzystania z basenu, jacuzzi, sauny !!!

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: DFMEA Design FMEA