Szkolenie: Dla kandydatów na analityka finansowego- KURS- Katowice

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dla-kandydatow-na-analityka-finansowego-kurs-katowice-18817-id106

Informacje o szkoleniu

 • Dla kandydatów na analityka finansowego- KURS- Katowice


  ID szkolenia: 18817
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Godzin: 128

  Na zajęcia zapraszamy w trybie co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45.
  Dokładne terminy spotkań:
  24-25.09.2011
  8-9.10.2011
  22-23.10.2011
  5-6.11.2011
  26-27.11.2011
  10-11.12.2011
  7-8.01.2012
  21-22.01.2012
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie, zadania.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu z podaną oceną z egzaminu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
• Metody analizy sektorowej, analizy konkurencji oraz przygotowywanie informacji wspomagających decyzje strategiczne
• Szukanie oraz zdobywanie relatywnych danych i przetwarzanie ich w informację. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie informacji do analityki finansowej

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników działów finansowych

Program szkolenia:

Program kursu

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
2. Zarządzanie finansowe:
* klasyczna analiza finansowa,
* zarządzanie płynnością,
* planowanie finansowe,
* zarządzanie ryzykiem finansowym (zabezpieczanie kursów walutowych, cen surowców, stóp procentowych).
3. Matematyka finansowa.
4. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
5. Wstęp:
* zdobywanie danych do analiz - sposoby, narzedzia, rozwiazywanie problemow,
* wybrane aspekty ekonomii.
6. Informacja zewnętrzna – analiza otoczenia organizacyjnego:
* wielopłaszczyznowa analiza sektorowa,
* zdobywanie informacji o konkurencji i ich analiza,
* wspomaganie zarządzania strategicznego (analiza portera, mapy grup strategicznych).
7. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
8. zarządzanie przez wartość (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli).

Informacje o prelegentach:

Ekspert PAR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 5043 PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Wydarzenie: Dla kandydatów na analityka finansowego- KURS- Katowice