Dobór próby w audycie i kontroli

O szkoleniu

Właściwy dobór próby jest podstawowym warunkiem skutecznej realizacji zadań w audycie i kontroli w przypadku procesów masowych. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne przykłady działań kontrolnych, w których prawidłowy dobór próby umożliwia formułowanie istotnych zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z deklaracjami, w przypadku wielu organizacji, decyzje dotyczące doskonalenia procesów podejmowane są na podstawie danych, faktów i mierzalnych wyników. Jednak aby dostarczyć te wyniki potrzebna jest merytorycznie spójna i odpowiednio rozumiana w całej organizacji metodyka postępowania z surowymi danymi pokazującymi zdarzenia w poszczególnych procesach a jednocześnie stanowiącymi wsad do analiz. Posługiwanie się nieprawidłowo dobranymi próbkami powoduje, że deklaracje odnośnie wykorzystania danych jako podstawowego źródła w podejmowaniu decyzji stają się nie tylko bezwartościowe ale wręcz szkodliwe dla organizacji. Szkolenie jest skupione na praktycznych aspektach doboru próby, w warunkach procesu masowego. Nie zawiera teorii statystycznych, zasadniczym celem szkolenia jest omówienie różnych przypadków doboru próby na podstawie rzeczywistych przykładów.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej nadzorującej bieżącą działalność operacyjną oraz pracowników zajmujących się kontrolą: zarówno funkcjonalną jak i wewnętrzną lub zarządczą a także monitorowaniem procesów na bazie dostępnych danych. Zawiera wiele metod i narzędzi przydatnych w trakcie doboru próby przez osoby prowadzące działania kontrolne, których celem jest identyfikowanie zagrożeń a także dostarczenie informacji zarządczej, istotnej z punktu widzenia doskonalenia jakości i efektywności procesów.  

Program szkolenia

  • Rodzaje danych a rzeczywiste zdarzenia w procesach: bramki czasowe, czynniki segmentacji i stratyfikacji danych,
  • Przypadkowy dobór losowy a inne metody próbkowania: warstwowanie, dobór systematyczny, grupowanie racjonalne,
  • Minimalna próbka reprezentatywna: poziomy i przedziały ufności, przykłady praktyczne zapewnienia reprezentatywności próbki,
  • Analiza czynnikowa próbek, interpretacja wyników kontroli próbek w przypadku różnego rodzaju danych,
  • Przykłady praktyczne zastosowania analizy czynnikowej w kontroli procesu masowego,
  • Zasady prezentacji wyników kontroli, w przypadku analizy czynnikowej, definiowanie czynników istotnych z punktu widzenia optymalizacji procesów i redukcji kosztów.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Andrzej Kasiński - posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab. Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu. Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie. 

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 185
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!