Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dobor-sprzetu-kontrolno-pomiarowego-i-projektowanie-sprawdzianow-funkcjonalnych-do-kontroli-geometrii-wyrobow-58855-id127

Informacje o szkoleniu

 • Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów


  ID szkolenia: 58855
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 8 h
  26-27.07.2017
  04-05.10.2017
  13-14.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pomiary a kontrola. Kryteria i zasady doboru sprzętu pomiarowego w odniesieniu do norm oraz wymagań wybranych klientów. Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych. Systemy pomiarowe w ujęciu "jakości" i kosztów. Dobór metod i strategii pomiaru / kontroli do różnych zapisów tolerancji rysunkowych. Wpływ modyfikatorów tolerancji na dobór. Problem spójności wyników pomiarowych pomiędzy dostawcą a klientem. Pomiary oraz weryfikacja części niesztywnych. Symulatory baz. Sprawdziany kształtu. Sprawdziany położenia. Dedykowane przyrządy pomiarowe. Ćwiczenia projektowe, analiza wybranych przypadków przemysłowych. Przykłady nieudanych realizacji oraz ich przyczyny. Rozwiązywanie problemów. Dyskusja.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy laboratoriów i izb pomiarowych • Inżynierowie metrolodzy, inżynierowie pomiaru • Kontrolerzy i inspektorzy jakości • Kontrolerzy dostaw • Inżynierowie rozwoju dostawców • Inżynierowie procesu • Inżynierowie jakości • Pracownicy narzędziowni • Inżynierowie produktu • Inżynierowie i kierownicy projektu • Wszyscy którzy generują, analizują i przetwarzają dane pomiarowe

Program szkolenia:

Program:

· Wprowadzenie

· Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia

· Przegląd norm

· Cechy idealnego sprzętu pomiarowego

· Krótki przegląd podstawowych terminów używanych podczas szkolenia

· Dobór jako pierwszy etap nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

· Pomiar a kontrola - różnice w podejściu do doboru i projektowania

· System pomiarowy i wpływające na niego czynniki

· Kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (czas, koszty, "jakość", zasoby ludzkie i inne)

· "Trójkąt bermudzki projektów" a projektowanie, walidacja i implementacja sprzętu kontrolno-pomiarowego

· Wymagania normy ISO14253-1 czyli zasady orzekania o zgodności / niezgodności wyrobów

· Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (wg tolerancji oraz wg "szumu" procesu)

· Przegląd wskaźników opisujących "jakość" systemu pomiarowego

· Rozdzielczość przyrządu a dokładność przyrządu

· Dokładność przyrządu a dokładność pomiaru

· Najszybsze metody sprawdzania "jakości" systemu pomiarowego

· CMM a sprawdziany funkcjonalne - porównanie kosztów, zalet i wad

· Pomiary przed i po SOP - różnice w podejściu do doboru

· Aspekty pracy zespołowej i umiejętności personelu w doborze

· Eliminacja wąskich gardeł przez odpowiednie planowanie i dobór

· Wymagania rysunkowe a możliwości pomiaru czyli współpraca konstruktor -metrolog

· Skąd się biorą różnice w wynikach pomiarowych pomiędzy dostawcą a klientem i jak ich unikać?

· Zasady dobru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych

· Wpływ "jakości" procesu pomiarowego na wskaźniki Pp/Ppk, Cp/Cpk procesów

· Reguły dot. weryfikacji zasady powłoki


· Jak modyfikatory tolerancji wpływają na dobór?

· Pomiary i weryfikacja części niesztywnych

· Wirtualna granica maksimum materiału jako wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

· Wałeczki pomiarowe i płytki wzorcowe jako najprostsze sprawdziany funkcjonalne

· Sprawdziany kształtu

· Symulatory baz

· Sprawdziany położenia

· Obliczanie wymiarów elementów sprawdzających

· Tolerancje wykonania elementów sprawdzających

· Jak modyfikatory tolerancji wpływają na projektowanie?

· Wady zastosowania domniemania zasady maksimum materiału

· Materiały, naddatki na zużycie, Poka Yoke, KIS i inne

· Sprawdziany i dedykowane przyrządy pomiarowe - wady i pułapki czyli czego unikać

· Tolerancje dla części ruchomych w sprawdzianach

· Wskazówki dot. użytkowania sprawdzianów i dedykowanych przyrządów pomiarowych

· PodsumowanieĆwiczenia i przykłady:

· Określanie cech idealnego sprzętu pomiarowego

· Określanie kryteriów planowania sprzętu kontrolno-pomiarowego do SOP i po SOP

· Dobór metod i strategii pomiarowych do wybranych charakterystyk rysunkowych

· Problem wybranego dedykowanego urządzenia pomiarowego - studium przypadku

· Dobór właściwego przyrządu pomiarowego do wybranej charakterystyki dla części niesztywnej

· Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych (kształtu oraz położenia)

· Tworzenie instrukcji pomiarowej do opisu realizacji wybranego pomiaru

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2150 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie. Karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów