Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dochodzenie-i-zalatwianie-reklamacji-pomiedzy-przedsiebiorstwami-w-kraju-i-za-granica-61455-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Dochodzenie i załatwianie reklamacji pomiędzy przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.


  ID szkolenia: 61455
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Sprzedaż, obsługa klienta
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk
  Heweliusz 22
  80-890 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne rady:

- Jak dostosować swoje procedury do aktualnych uregulowań prawnych?

- Jak zwiększyć skuteczność dochodzenia reklamacji wobec dostawców?

- Jak sprawnie posługiwać się uzasadnieniami prawnymi, zwyczajami, terminami i dokumentami?

- Jak sprawnie załatwiać reklamacje, żeby nie ponieść strat finansowych i wizerunkowych?

- Jak zwalniać się od odpowiedzialności, skutecznie argumentując swoje stanowisko i nie tracąc klienta?

- Jak sporządzić poprawną dokumentację reklamacyjną?

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Szkolenie skierowane jest do:

osoby odpowiadające za współpracę z dostawcami z działów zakupów, logistyki, handlu; zajmujące się sprzedażą i załatwianiem oraz dochodzeniem reklamacji, współpracą z klientami.

Program szkolenia:

1. ZABEZPIECZANIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNYCH REKLAMACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

- Na czym polega odpowiedzialność z mocy prawa (rękojmia) a na czym odpowiedzialność umowna (gwarancja)?

- Jak dochodzić reklamacji z wykorzystaniem Konwencji CISG?

- Jaka jest możliwość zmian i kształtowania warunków rękojmi i gwarancji?

- Gdzie szukać uzasadnień reklamacji, a gdzie zwolnienia od odpowiedzialności?

- Do kogo zgłaszać reklamacje? Kiedy odpowiada sprzedawca, a kiedy producent?

- Jakich terminów należy bezwzględnie przestrzegać? Ile jest czasu na zajęcie stanowiska?

- Na czym polega ”dualność” systemu reklamacyjnego?

- Jak firmę można pozbawić rękojmi i jak może przed tym się bronić, nawet pomimo zgody w umowie?

- Kiedy wyłączenie rękojmi w oświadczeniu gwarancyjnym jest nieskuteczne, a kiedy skuteczne?

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOWODZENIEM ZASADNOŚCI REKLAMACJI.

- Co to jest wada tkwiąca w samym towarze, a co to jest wada ukryta?

- Jak uzasadnić brak zgodności towaru z umową?

- Na czym polega wada istotna? Jaka jest interpretacja sądowa pojęcia ”wady istotnej”?

- Jak obalić twierdzenie, że wada jest nieistotna, bo jest wadą naprawialną?

- Czego może żądać kupujący, gdy wada jest istotna?

- Czy skuteczne są reklamacje zgłaszane w przypadku wad nieistotnych?

- Jak rozstrzygnąć problem, gdy zdania klienta i sprzedawcy odnośnie wady są odmienne?

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZAŁATWIANIEM REKLAMACJI.

- Jakie terminy ma firma wobec drugiej firmy na odpowiedź oraz na załatwienie reklamacji, w tym na naprawę?

- Czy sprzedawca musi uznać żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy, jeżeli byłby skłonny do jego naprawy?

- Kiedy sprzedawca może sam zaproponować sposób załatwienia reklamacji, a kiedy jest zmuszony podporządkować się decyzji klienta?

- Kiedy klienta można odesłać do producenta a kiedy do wyspecjalizowanego serwisu?

- Jak bronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów lub odpowiedzialnością za szkodę po stronie klienta?

- Jak…? czy…? kiedy? - odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników

STUDIA PRZYPADKÓW.
- Dobór argumentów prawnych i analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych.
- Symulacja procesu reklamacyjnego na przykładzie.

Informacje o prelegentach:

PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 16.05.2017
 • 1090 po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10% przy zgłoszeniu 2 osób
 • 15% przy zgłoszeniu 3 osób
 • 20% przy zgłoszeniu 4 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 890 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1090 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Wydarzenie: Dochodzenie i załatwianie reklamacji pomiędzy przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.