Szkolenie

Dochodzenie i załatwianie reklamacji pomiędzy przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

O szkoleniu

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne rady:

- Jak dostosować swoje procedury do aktualnych uregulowań prawnych?

- Jak zwiększyć skuteczność dochodzenia reklamacji wobec dostawców?

- Jak sprawnie posługiwać się uzasadnieniami prawnymi, zwyczajami, terminami i dokumentami?

- Jak sprawnie załatwiać reklamacje, żeby nie ponieść strat finansowych i wizerunkowych?

- Jak zwalniać się od odpowiedzialności, skutecznie argumentując swoje stanowisko i nie tracąc klienta?

- Jak sporządzić poprawną dokumentację reklamacyjną?

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?
osoby odpowiadające za współpracę z dostawcami z działów zakupów, logistyki, handlu; zajmujące się sprzedażą i załatwianiem oraz dochodzeniem reklamacji, współpracą z klientami.

Program szkolenia

1. ZABEZPIECZANIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNYCH REKLAMACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

- Na czym polega odpowiedzialność z mocy prawa (rękojmia) a na czym odpowiedzialność umowna (gwarancja)?

- Jak dochodzić reklamacji z wykorzystaniem Konwencji CISG?

- Jaka jest możliwość zmian i kształtowania warunków rękojmi i gwarancji?

- Gdzie szukać uzasadnień reklamacji, a gdzie zwolnienia od odpowiedzialności?

- Do kogo zgłaszać reklamacje? Kiedy odpowiada sprzedawca, a kiedy producent?

- Jakich terminów należy bezwzględnie przestrzegać? Ile jest czasu na zajęcie stanowiska?

- Na czym polega ”dualność” systemu reklamacyjnego?

- Jak firmę można pozbawić rękojmi i jak może przed tym się bronić, nawet pomimo zgody w umowie?

- Kiedy wyłączenie rękojmi w oświadczeniu gwarancyjnym jest nieskuteczne, a kiedy skuteczne?

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOWODZENIEM ZASADNOŚCI REKLAMACJI.

- Co to jest wada tkwiąca w samym towarze, a co to jest wada ukryta?

- Jak uzasadnić brak zgodności towaru z umową?

- Na czym polega wada istotna? Jaka jest interpretacja sądowa pojęcia ”wady istotnej”?

- Jak obalić twierdzenie, że wada jest nieistotna, bo jest wadą naprawialną?

- Czego może żądać kupujący, gdy wada jest istotna?

- Czy skuteczne są reklamacje zgłaszane w przypadku wad nieistotnych?

- Jak rozstrzygnąć problem, gdy zdania klienta i sprzedawcy odnośnie wady są odmienne?

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZAŁATWIANIEM REKLAMACJI.

- Jakie terminy ma firma wobec drugiej firmy na odpowiedź oraz na załatwienie reklamacji, w tym na naprawę?

- Czy sprzedawca musi uznać żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy, jeżeli byłby skłonny do jego naprawy?

- Kiedy sprzedawca może sam zaproponować sposób załatwienia reklamacji, a kiedy jest zmuszony podporządkować się decyzji klienta?

- Kiedy klienta można odesłać do producenta a kiedy do wyspecjalizowanego serwisu?

- Jak bronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów lub odpowiedzialnością za szkodę po stronie klienta?

- Jak…? czy…? kiedy? - odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników

STUDIA PRZYPADKÓW.
- Dobór argumentów prawnych i analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych.
- Symulacja procesu reklamacyjnego na przykładzie.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat
PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Gdańsk 24 maja 2017
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk

80-890 Gdańsk

Heweliusz 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 grudnia 2015
Hotel HIT

03-720 Warszawa

Kłopotowskiego 33

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 23 listopada 2015
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 20 listopada 2015
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 16.05.2017
890 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1090 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 890 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1090 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!