Dokumentacja budowlana w procesie inwestycyjnym - faza realizacji i kończenia inwestycji budowlanej. Zakres, cel i sposób prowadzenia

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
 • nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych)

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

Etap A -  Rozpoczęcie i realizacja robót

 1. Protokół przejęcia terenu budowy, jego elementy i zasady ogólne sporządzania, jeden z podstawowych obowiązków kierownika budowy
 2. Dziennik budowy – kiedy jest dokumentem obowiązkowym? Czy jest to dokument „urzędowy”? Nowe zasady jego wydawania i prowadzenia oraz chybiony pomysł dziennika budowy w formie dokumentu elektronicznego.
 3. Dokumentacja projektowa, czyli projekt budowlany w trzech częściach tj. wraz z projektem technicznym.
 4. Projekt techniczny, a projekt wykonawczy wg wymagań Prawa zamówień publicznych, czy to jedno i to samo?
 5. Inne decyzje administracyjne, np. kwestia koniecznego wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej – nowy formularz stosownego wniosku np. dot. możliwości wejścia na sąsiednią nieruchomość.

Etap B – Zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytkowania

 1. Zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, czyli wpis kierownika budowy do dziennika budowy.
 2. Zawiadomienie ze strony Inwestora o powołaniu komisji odbiorowej i terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych.
 3. Dokumentacja powykonawcza – co zawiera i kto za nią odpowiada?
 4. Protokół z czynności odbioru obiektu lub robót, czy Inwestor ma prawo domówić dokonania odbioru robót?
 5. Zawiadomienie służb nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego jako procedura standardowa, nowy wzór stosownego formularza określony w kolejnym z licznych nowych rozporządzeń wykonawczych z roku 2021.
 6. Kiedy samo zawiadomienie nie wystarczy, czyli konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu – wymaganie dokumenty i ich weryfikacja w nadzorze budowlanym.
 7. Dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
 8. Zawiadomienie PIS i PSP, o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania. A co z organami PIP i WIOŚ? Pamiętajmy – Prawo budowlane nie narusza przepisów odrębnych – art. 2 ustawy.
 9. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego.
 10. Protokół z obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego – nowy wzór protokołu z września 2021 roku.
 11. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, kwestia ostateczności, wykonalności i prawomocności tej decyzji wg Kodeksu postępowania administracyjnego.

Etap C - Użytkowanie obiektu

 • Dokumentacja powykonawcza jako podstawowy wsad do dokumentacji użytkowania obiektu budowlanego.
 • Książka obiektu budowlanego, czyli już anachroniczne rozporządzenie z 2003 roku.
 • Protokoły z obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektu.
 • Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu, skomplikowane nowe procedury art. 71 Prawa budowlanego.
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu. Kiedy jaka procedura i nowe wzory odpowiednich formularzy.

 

CZĘŚĆ II  -  DOKUMENTACJA OPISUJĄCA ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI

 1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, czyli cała wymagana dokumentacja przetargowa. Zauważmy, od 1 stycznia 2021 roku nie jest ona już, przynajmniej z nazwy, „istotna”.
 2. Projekt budowlany po nowemu, czyli jego 3 części, z nowym projektem technicznym.
 3. Projekty wykonawcze w sferze zamówień publicznych.
 4. Informacja do planu bioz – obowiązek projektanta czy jednak projektantów?. „Unijne” rozporządzenie wykonawcze o planie BIOZ z 2003 roku.
 5. Przedmiar i obmiar robót budowlanych jako podstawa rozliczeń przy wynagrodzeniach typu kosztorysowego wg art. 628 i 629 Kodeksu cywilnego.
 6. Kosztorys inwestorski jako podstawa szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.
 7. Kosztorysy ofertowe – po co są potrzebne i czy można odrzucić ofertę wykonawcy który ich nie przedstawił?
 8. Umowy o roboty budowlane – podstawowe informacje wg regulacji Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 50% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Wojewódzka 50/6
 • Kod pocztowy: 40-025
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542470037

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska Wojewódzka 50/6

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!