Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-budynku-i-inwentaryzacja-obiektowa-konspekt-71886-id8

Informacje o szkoleniu

 • Dokumentacja budynku i inwentaryzacja obiektowa - konspekt


  ID szkolenia: 71886
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al.Warszawska 102
  20-824 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentacją obiektu budowlanego powinni dysponować.
Powiemy jakie znaczenie ma inwentaryzacja obiektu budowlanego, jak i po co ją się robi.
Wskażemy jak praktycznie wykorzystywać podsiadaną dokumentację.
Podamy wskazówki dotyczące katalogowania i archiwizowania dokumentacji
Powiemy jak i po co prowadzi się książkę obiektu budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem obiektów budowlanych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy zarówno osób obsługujących nowoczesne obiekty budowlane, biurowe, obiekty handlowe, hotele, magazyny logistyczne, zakłady produkcyjne, a także budynki mieszkalne niezależnie od formy własności i ich wielkości.

Program szkolenia:

1. Aktualne przepisy prawa regulujące kwestie związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków oraz ich dokumentacją :

a) Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami

b) przepisy p.poż.

c) kodeks cywilny

2. Dokumentacja budynku:

a) dokumentacja techniczna:

dokumentacja budowy i powykonawcza
dokumenty i decyzje dotyczące obiektu oraz instrukcje obsługi i eksploatacji,
opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania,
protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.
b) dokumentacja eksploatacyjna:

plany remontowe i grafiki obsługi nieruchomości
dokumenty związane z realizacja robót budowlanych
dokumentacja formalno-prawna
umowy eksploatacyjne i umowy na roboty budowlane
3. Książka obiektu budowlanego

a) cel prowadzenia książki obiektu budowlanego

b) zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

4. Procedura postępowania z dokumentacją:

a) przejęcie nieruchomości (inwentaryzacja z natury)

b) przejęcie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (inwentaryzacja dokumentacji)

c) uporządkowanie i skatalogowanie

d) weryfikacja kompletności dokumentacji oraz weryfikacja merytoryczna

e) aktualizacja lub odtworzenie

f) przechowywanie i nadzór

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

a) obiektu budowlanego,

b) dokumentacji obiektu budowlanego

6. Zasady i procedury obiegu i archiwizacji dokumentacji:

a) Obieg dokumentów w firmie,

b) Zasady archiwizacji dokumentów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

W.B - Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 380 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Dokumentacja budynku i inwentaryzacja obiektowa - konspekt