Szkolenie

Dokumentacja budynku i inwentaryzacja obiektowa - konspekt

O szkoleniu

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentacją obiektu budowlanego powinni dysponować.
Powiemy jakie znaczenie ma inwentaryzacja obiektu budowlanego, jak i po co ją się robi.
Wskażemy jak praktycznie wykorzystywać podsiadaną dokumentację.
Podamy wskazówki dotyczące katalogowania i archiwizowania dokumentacji
Powiemy jak i po co prowadzi się książkę obiektu budowlanego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem obiektów budowlanych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy zarówno osób obsługujących nowoczesne obiekty budowlane, biurowe, obiekty handlowe, hotele, magazyny logistyczne, zakłady produkcyjne, a także budynki mieszkalne niezależnie od formy własności i ich wielkości.

Program szkolenia

1. Aktualne przepisy prawa regulujące kwestie związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków oraz ich dokumentacją :

a) Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami

b) przepisy p.poż.

c) kodeks cywilny

2. Dokumentacja budynku:

a) dokumentacja techniczna:

dokumentacja budowy i powykonawcza
dokumenty i decyzje dotyczące obiektu oraz instrukcje obsługi i eksploatacji,
opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania,
protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.
b) dokumentacja eksploatacyjna:

plany remontowe i grafiki obsługi nieruchomości
dokumenty związane z realizacja robót budowlanych
dokumentacja formalno-prawna
umowy eksploatacyjne i umowy na roboty budowlane
3. Książka obiektu budowlanego

a) cel prowadzenia książki obiektu budowlanego

b) zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

4. Procedura postępowania z dokumentacją:

a) przejęcie nieruchomości (inwentaryzacja z natury)

b) przejęcie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (inwentaryzacja dokumentacji)

c) uporządkowanie i skatalogowanie

d) weryfikacja kompletności dokumentacji oraz weryfikacja merytoryczna

e) aktualizacja lub odtworzenie

f) przechowywanie i nadzór

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

a) obiektu budowlanego,

b) dokumentacji obiektu budowlanego

6. Zasady i procedury obiegu i archiwizacji dokumentacji:

a) Obieg dokumentów w firmie,

b) Zasady archiwizacji dokumentów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prelegenci

Cytat

W.B - Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Gdzie i kiedy

Lublin 7 maja 2020
IP ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Weź udział

Cena 1
zł netto + 23% VAT
380 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!