Szkolenie

Dokumentacja budynku i inwentaryzacja obiektowa - konspekt

O szkoleniu

Czy wiesz:

-co wchodzi w skład dokumentacji budynku?
-po co robi się inwentaryzację obiektu i jego dokumentacji technicznej?
-co w praktyce dają harmonogramy prac eksploatacyjnych?
-po co robi się grafiki obsługi nieruchomości?
-na czym polega wykonanie inwentaryzacji budynku?
-jakie są zasady postępowania z dokumentacja budynku?

Zarządzanie nieruchomościami opiera się na dokumentacji, wymaga dokumentacji, tworzy dokumentację. Całokształt działań związanych z obsługą formalną i techniczną obiektu budowlanego jest związany z dokumentacją obiektu. Nie ma takiej czynności, która by nie wymagała dokumentacji, która by nie tworzyła dokumentacji. Stąd postępowanie z dokumentacją, przy obsłudze nieruchomości, jest kluczowym zadaniem osób obsługujących nieruchomość. Osoby obsługujące nieruchomość powinny wiedzieć jaką dokumentacją powinny dysponować, jak ją uzupełnić lub odtworzyć, oraz jaką dokumentację powinny tworzyć w trakcie eksploatacji nieruchomości. Szkolenie przybliży Państwu powyższe zagadnienia, da wskazówki dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji i archiwizacji dokumentacji. Powiemy też jak duże znaczniejsze ma dokumentacja dla obrony naszych interesów w sytuacjach kryzysowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się jaką dokumentacją obiektu budowlanego powinni dysponować.
 • Powiemy jakie znaczenie ma inwentaryzacja obiektu budowlanego, jak i po co ją się robi.
 • Wskażemy jak praktycznie wykorzystywać podsiadaną dokumentację.
 • Podamy wskazówki dotyczące katalogowania i archiwizowania dokumentacji
 • Powiemy jak i po co prowadzi się książkę obiektu budowlanego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem obiektów budowlanych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy zarówno osób obsługujących nowoczesne obiekty budowlane, biurowe, obiekty handlowe, hotele, magazyny logistyczne, zakłady produkcyjne, a także budynki mieszkalne niezależnie od formy własności i ich wielkości.

Program szkolenia

1. Aktualne przepisy prawa regulujące kwestie związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków oraz ich dokumentacją :

a) Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami

b) przepisy p.poż.

c) kodeks cywilny

2. Dokumentacja budynku:

a) dokumentacja techniczna:

 • dokumentacja budowy i powykonawcza
 • dokumenty i decyzje dotyczące obiektu oraz instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania,
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego.

b) dokumentacja eksploatacyjna:

 • plany remontowe i grafiki obsługi nieruchomości
 • dokumenty związane z realizacja robót budowlanych
 • dokumentacja formalno-prawna
 • umowy eksploatacyjne i umowy na roboty budowlane

3. Książka obiektu budowlanego

a) cel prowadzenia książki obiektu budowlanego

b) zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

4. Procedura postępowania z dokumentacją:

a) przejęcie nieruchomości (inwentaryzacja z natury)

b) przejęcie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (inwentaryzacja dokumentacji)

c) uporządkowanie i skatalogowanie

d) weryfikacja kompletności dokumentacji oraz weryfikacja merytoryczna

e) aktualizacja lub odtworzenie

f) przechowywanie i nadzór

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

a) obiektu budowlanego,

b) dokumentacji obiektu budowlanego

6. Zasady i procedury obiegu i archiwizacji dokumentacji:

a) Obieg dokumentów w firmie,

b) Zasady archiwizacji dokumentów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 13 maja 2022

Zapisz się

350
on-line
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!