Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-w-organizacji-36753-id7

Informacje o szkoleniu

 • DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI


  ID szkolenia: 36753
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław
  Boczna 2
  50-502 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  10.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatów jest:
* przedstawienie w sposób wyczerpujący procedur dotyczących właściwego postępowania z dokumentacją w prawidłowo funkcjonującym podmiocie
* omówienie kluczowych zasad tworzenia dokumentacji wewnętrznej, zewnętrznej i księgowej
* przedstawienie procedur tworzenia właściwej hierarchii ważności oraz obiegu dokumentów w organizacji.
Dokumentacja odgrywa ważną rolę w każdej organizacji. Jest szczególna formą komunikacji w relacjach biznesowych. Każdy pracownik powinien wiedzieć jak posługiwać się dokumentacją w sposób właściwy. Istnieją zasady prawne, które regulują postępowanie z poszczególnymi dokumentami, a także wiele systemów porządkowania bieżących dokumentów i sposobów ich opisywania. Niezwykle ważne jest również przechowywanie dokumentów, ponieważ zbyt wczesne zniszczenie dokumentacji może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresujemy do:
* wszystkich pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i obieg dokumentacji w organizacji
* właścicieli firm
* menadżerów
* wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia:

Metody prowadzenia zajęć:
* krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
* indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
* warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne.


Program:
1. DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI - KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
* zasady obiegu dokumentów w organizacji - hierarchia ważności
* korespondencja biurowa
* rodzaje korespondencji biurowej
* ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
* zasady redagowania pism
* treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
* archiwizacja dokumentacji
* metody przechowywania dokumentów
* zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
* czas przechowywania poszczególnych dokumentów
2. DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA, WEWNĘTRZNA
* umowy przedwstępne
* listy intencyjne
* rodzaje listów intencyjnych
* zobowiązania stron w trakcie negocjacji
* umowy przedwstępne
* definicja
* skutki nie dochowania umowy przedwstępnej
3. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANIZACJI
* umowy/statuty
* uchwały (wspólników, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)
* uchwały (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych)
* imienne świadectwa (tymczasowe, depozytowe, założycielskie)
4. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA - JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH
* rola dokumentów księgowych
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
* dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
* dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
* dowody zewnętrzne i wewnętrzne
* poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
* kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
* odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w organizacji
* odpowiedzialność kierownictwa/zarządu za obieg dokumentów księgowych
5. CZYNNOŚCI PRAWNE
* pojęcie dokumentu
* wykładnia dokumentów
* definicja czynności prawnej
* forma dokonywania czynności prawnych
6. PRAWIDŁOWA REPREZENTACJA PRZY PODPISYWANIU UMÓW
* reprezentacja przez organ
* reprezentacja przez pełnomocnika.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 9 listopada 2016 r. wynosi: 370,00 zł brutto
 • 560 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 9 listopada 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje z trenerami na forum dyskusyjnym

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje:
* realizację programu szkolenia
* materiały szkoleniowe
* posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych

Wydarzenie: DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI