Szkolenie

DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI

O szkoleniu

Celem warsztatów jest:
* przedstawienie w sposób wyczerpujący procedur dotyczących właściwego postępowania z dokumentacją w prawidłowo funkcjonującym podmiocie
* omówienie kluczowych zasad tworzenia dokumentacji wewnętrznej, zewnętrznej i księgowej
* przedstawienie procedur tworzenia właściwej hierarchii ważności oraz obiegu dokumentów w organizacji.
Dokumentacja odgrywa ważną rolę w każdej organizacji. Jest szczególna formą komunikacji w relacjach biznesowych. Każdy pracownik powinien wiedzieć jak posługiwać się dokumentacją w sposób właściwy. Istnieją zasady prawne, które regulują postępowanie z poszczególnymi dokumentami, a także wiele systemów porządkowania bieżących dokumentów i sposobów ich opisywania. Niezwykle ważne jest również przechowywanie dokumentów, ponieważ zbyt wczesne zniszczenie dokumentacji może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresujemy do:
* wszystkich pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i obieg dokumentacji w organizacji
* właścicieli firm
* menadżerów
* wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

Metody prowadzenia zajęć:
* krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
* indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
* warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne.


Program:
1. DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI - KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
* zasady obiegu dokumentów w organizacji - hierarchia ważności
* korespondencja biurowa
* rodzaje korespondencji biurowej
* ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
* zasady redagowania pism
* treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
* archiwizacja dokumentacji
* metody przechowywania dokumentów
* zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
* czas przechowywania poszczególnych dokumentów
2. DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA, WEWNĘTRZNA
* umowy przedwstępne
* listy intencyjne
* rodzaje listów intencyjnych
* zobowiązania stron w trakcie negocjacji
* umowy przedwstępne
* definicja
* skutki nie dochowania umowy przedwstępnej
3. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANIZACJI
* umowy/statuty
* uchwały (wspólników, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)
* uchwały (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych)
* imienne świadectwa (tymczasowe, depozytowe, założycielskie)
4. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA - JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH
* rola dokumentów księgowych
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
* dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
* dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
* dowody zewnętrzne i wewnętrzne
* poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
* kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
* odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w organizacji
* odpowiedzialność kierownictwa/zarządu za obieg dokumentów księgowych
5. CZYNNOŚCI PRAWNE
* pojęcie dokumentu
* wykładnia dokumentów
* definicja czynności prawnej
* forma dokonywania czynności prawnych
6. PRAWIDŁOWA REPREZENTACJA PRZY PODPISYWANIU UMÓW
* reprezentacja przez organ
* reprezentacja przez pełnomocnika.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
10.00 - 17.00

Prelegenci

Cytat
Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Gdzie i kiedy

Wrocław 23 listopada 2016
Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 października 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 9 listopada 2016 r. wynosi: 370,00 zł brutto
450 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje z trenerami na forum dyskusyjnym
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 9 listopada 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto
560 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje z trenerami na forum dyskusyjnym
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje:
* realizację programu szkolenia
* materiały szkoleniowe
* posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!