Szkolenie

Dokumentacja w spółkach kapitałowych - tworzenie, prowadzenie, praktyka działania

O szkoleniu

PODCZAS SEMINARIUM ODPOWIEMY NA PYTANIA:

* Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z członkami organów spółki?
* Kto ma prawo prowadzić zgromadzenie?
* Czy można udzielić nieograniczonego pełnomocnictwa do udziału w walnych zgromadzeniach?
* Kiedy i na jakich zasadach udostępniane powinny być dane spółki?
* Jak tworzyć, co uwzględnić w procedurach dokumentowych?
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM SEMINARIUM:

PIERWSZY DZIEŃ

930 - 1630

1. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE

* dokumenty ustrojowe i organizacyjne spółki wg Kodeksu spółek handlowych
* regulaminy organizacyjne i obiegu dokumentów
* skutki uchybień formalnych a odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za dokumentację korporacyjną - CASE STUDY

2. UMOWY Z CZŁONKAMI ORGANÓW SPÓŁKI

* zakres umów - na co zwrócić szczególną uwagę?
* klauzule konkurencyjne w umowach, procedury zawierania umów

4. REPREZENTACJA SPÓŁEK PRZY ZAWIERANIU UMÓW

* zasady reprezentacji przez zarząd, dopuszczalność ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem
* zawarcie umowy przez prokurenta, ograniczenia zakresu umocowania poszczególnych typów prokurentów
* reprezentacje spółki przez pełnomocnika, kontrola ważności pełnomocnictw, zakaz reprezentacji obu stron umowy przez tego samego pełnomocnika, skutki przekroczenia pełnomocnictwa

5. PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

* prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, lista obecności

6. DOKUMENTACJA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW / WALNEGO ZGROMADZENIA

* organizacja Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
* treść ogłoszenia, projekty uchwał
* pełnomocnictwo na walnym zgromadzeniu
* walne zgromadzenie przez Internet
* formy uchwał zgromadzenia
* księga protokołów – zawartość, sposób prowadzenia

CASE STUDY – nieograniczone pełnomocnictwo do udziału w walnych zgromadzeniach

7. DOKUMENTACJA ZARZĄDU SPÓŁKI – FORMA I TREŚĆ DOKUMENTÓW, PODSTAWA PRAWNA ICH SPORZĄDZANIA

* forma zwołania posiedzenia i zakres informacji objętych protokołem
* uchwała zarządu – obligatoryjna i fakultatywna
* forma uchwał podejmowanych przez Zarząd jedno i wieloosobowy
* pełnomocnictwo – podstawa prawna, forma udzielenia
* prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa – forma i zakres oddziaływania
* księga protokołów Zarządu – sposób przechowywania i udostępniania zawartości
* księga akcyjna
* dostęp do informacji poufnych

8. DOKUMENTACJA RADY NADZORCZEJ

* porządek obrad – jego forma, treść i sposób przekazywania członkom Rady Nadzorczej
* uchwała – podstawa prawna i treść – zakres obowiązywania
* protokół Rady Nadzorczej – forma i sposób redakcji

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKUMENTACJE KORPORACYJNĄ W SPÓŁCE


DRUGI DZIEŃ

930 - 1630

1. REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

* tryb przygotowania i wprowadzania zmian w regulaminach
* co warto doregulować?
* skutki naruszenia postanowień regulaminu
* regulamin - dokument jawny czy „zastrzeżony”?

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I DOKUMNETOWE SPÓŁKI

* zasób Krajowego Rejestru Sądowego, jakie dokumenty spółka ma obowiązek przekazać
* dobre praktyki w zakresie ujawniania informacji
* realizacja praw wspólników / akcjonariuszy - kiedy i na jakich zasadach udostępniane powinny być dane?
* udostępnianie dokumentów zastrzeżonych

3. SPÓŁKA JAKO PRZEDSIĘBIORCA - REGULAMINY ORGANIZACYJNE - PROCES TWORZENIA REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH I TRYB ICH WDRAŻANIA

* na ile szczegółowy powinien być regulamin organizacyjny, co warto uregulować?
* typowe postanowienia regulaminowe
* przykładowe wymogi prawne w zakresie tworzenia komórek organizacyjnych

4. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W SPÓŁCE - REGULAMINY DOKUMENTOWE

* jak tworzyć, co uwzględnić w procedurach dokumentowych?
* jak uregulować zasady postępowania z informacjami zastrzeżonymi?
* przypadek szczególny – informacje niejawne

CASE STUDY - przykładowe postanowienia

5. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

* terminy przechowywania
* ustalenie zakresu odpowiedzialności
* miejsce przechowywania dokumentów.- outsourcing dokumentowy

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Cytat
SEMINARIUM POPROWADZĄ DOŚWIADCZENI EKSPERCI:

MONIKA KACPRZYK - WOJDYGA - Radca prawny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmuje się obsługą prawną organu administracji i akcjonariusza skarbu państwa w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa w spółkach kluczowych.

MAŁGORZATA SUDOŁ - Radca prawny, prowadzący indywidualną kancelarię. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym i autorskim.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 listopada 2011
Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
1480 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.
Weź udział

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Opłata za szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!