Szkolenie: Dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentowanie-systemu-zarzadzania-srodowiskowego-wg-iso-140012004-46841-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówienie wymagań normy ISO 14001:2004 odnośnie dokumentowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, Managerów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, osób odpowiedzialnych za tworzenie i modyfikowanie dokumentacji oraz do wszystkich osób chcących poszerzyć swój zakres wiedzy w zakresie systemu zarządzania środowiskowego.

Program szkolenia:

I Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników.
Omówienie szkolenia.

II Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001
Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem,
Omówienie zasad Systemu Zarządzania Środowiskiem,
Wymagania prawne odnoszące się do Systemu Zarządzania Środowiskiem w odniesieniu do obligatoryjnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawnych,
Przegląd i analiza wymagań normy ISO 14001:2004,
Ćwiczenia praktyczne (weryfikacja wymagań i zapisów normy w zakresie dokumentacji obligatoryjnej).

III Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001, jako specyficzny rodzaj
dokumentowania systemu
Przykładowy harmonogram działań wdrożeniowych,
Problemy związane z wdrażaniem systemu,
Rola przedstawiciela kierownictwa podczas wdrażania oraz utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskiem.

IV Wymagania standardu ISO 14001 w odniesieniu do dokumentacji
Zasady dokumentowania systemu zarządzania środowiskiem,
Dokumentacja obligatoryjna,
Ćwiczenia praktyczne w dokumentowaniu systemu.

V Powiązania ISO 14001 w zakresie dokumentacji z innymi systemami zarządzania
(np. ISO 9001, OHSAS/ PN-N 18001)

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 680,00 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat / zaświadczenie, pomoc w rezerwacji hotelu, możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Dokumentowanie-Systemu-Zarzadzania-Srodowiskowego-wg-ISO-140012004/117

Wydarzenie: Dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004