Szkolenie

Doradca podatkowy – przygotowanie do egzaminu państwowego

O szkoleniu

Celem kursu jest przygotowanie do Państwowego Egzaminu na Doradcę Podatkowego, stosownie do najnowszego wykazu pytań egzaminacyjnych uchwalonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Część pisemna egzaminu obejmuje odpowiedzi na 100 pytań testowych oraz napisanie projektu pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Egzaminu ustny obejmuje odpowiedź przed komisją na wylosowany zestaw 10 pytań.
Pytania otwarte i testowe obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne i opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
W cenie kursu uczestnicy otrzymują opracowane i sprawdzone odpowiedzi na pytania testowe wraz z podstawą prawną. W trakcie kursu omawiane są pytanie otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy).
Kurs obejmuje 144 godzin lekcyjnych (16 spotkań)
Kto powinien wziąć udział?
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

Program szkolenia

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe.
3. Tajemnica skarbowa.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek tonażowy.
8. Podatek akcyzowy.
9. Podatek od gier.
10.Podatki i opłaty lokalne:
a) podatek od nieruchomości,
b) podatek od środków transportowych,
c) podatek rolny i podatek leśny,
d) podatek od czynności cywilnoprawnych,
e) podatek od spadków i darowizn,
f) opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego,
b) postępowanie podatkowe,
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.
2. Kontrola skarbowa.

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 -16.45.

TERMINY:

20-21.09.2014 r.
04-05.10.2014 r.
18-19.10.2014 r.
08-09.11.2014 r.
22-23.11.2014 r.
06-07.12.2014 r.
20-21.12.2014 r.
10-11.01.2014 r.

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzone przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce podatkowej – doradców podatkowych, prawników, sędziów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień podatkowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 lutego - 7 czerwca 2015
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 20 września 2014 - 11 stycznia 2015
BDO

40-004 Katowice

Korfantego 2

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
netto
2600 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, opracowane pytania testowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!