Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/doskonalenie-kluczowych-kompetencji-osobistych-kontrolera-jakosci-55290-id127

Informacje o szkoleniu

 • Doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych kontrolera jakości


  ID szkolenia: 55290
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 h
  2 dni po 7 godzin
  TERMINY SZKOLENIA:
  24-25.07.2017
  28-29.09.2017
  30.11 - 01.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera (kontrolerki) jakości w 4 obszarach: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych. W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur. Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych. Przedstawiana jest również istota pracy zespołowej wraz z charakterystyką i rolą poszczególnych członków zespołu. Zajęcia obejmują ponadto tematykę identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sposobów doskonalenia pracowników w kontekście wprowadzania zmiany.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
Kontrolerzy (kontrolerki) jakości

Program szkolenia:

1. Perspektywa firmy, perspektywa pracownika.

- Jakość jako działanie świadome.
- Cele i misja firmy, a cele pracownika.
- Rola postaw i motywacji a poziom realizacji zadań.

2. Relacja: kontrolujący - kontrolowany.

- Rozumienie produktu przez pryzmat odbiorcy finalnego.
- Prawidłowe reagowanie na problemy produkcyjne.
- Organizacja Służb Kontroli Jakości.
- Ignorowanie i obchodzenie procedur (case study).

3. Komunikacja i asertywność.

- Proces komunikacji i kanały komunikacyjne.
- Zachowania werbalne i niewerbalne.
- Bariery komunikacyjne.
- Rola informacji zwrotnej w procesie produkcji, eliminowaniu braków i doskonaleniu procedur.
- Aktywne słuchanie.
- Asertywność w komunikacji.
- Empatia jako element usprawniający komunikację i zarządzanie.

4. Konflikt.

- Konflikt – źródła, fazy przebieg (koło konfliktu Moore`a).
- Koszty konfliktu.
- Strategie rozwiązywania konfliktów.

5. Praca zespołowa.

- Typy, role i zadania członków zespołu.
- Wyznaczanie i realizacja celów (SMART).
- Przekazywanie poleceń, delegowanie zadań, egzekwowanie realizacji.

6. Przekazywanie wiedzy i ciągły proces doskonalenia.

- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
- Szkolenie pracowników.
- Opór i niechęć jako stały element procesu zmiany.
- Wprowadzanie zmian (przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie).

Informacje o prelegentach:

trener TQMSoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1620 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych kontrolera jakości