Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/doskonalenie-postawy-trenerskiej-73473-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W naszym szkoleniu uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności, które powinien posiadać trener dążący do osiągnięcia mistrzostwa.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników:

-wiedzy z zakresu zyskiwania i utrzymywania zainteresowania grupy szkoleniowej, zdobywania i efektywnego przekazywania wiedzy
aktywnego słuchania i wyciągania wniosków
-wiadomości jak powinien zachowywać się prowadzący zajęcia w każdym z czterech etapów procesu grupowego
-umiejętności kształtowanie etycznej postawy trenera
-nauczą się wywierać wpływ – jako ważny element pracy trenerskiej

Korzyści dla uczestników:
-wzmocnienie umiejętności stosowania uniwersalnych metod i technik trenerskich
-rozwój osobistych umiejętności w interaktywnej pracy z grupą
-wzmocnienie „swobody psychologicznej” prowadzącego zajęcia

Uczestnicy będą umieli:

-planować szkolenie tak, aby przyniosło oczekiwany efekt,
-wykorzystać na szkoleniach wiedzę na temat specyfiki uczenia się dorosłych,
-profesjonalnie zaprezentować się i zbudować swój autorytet,
-stosować metody interaktywne w pracy trenerskiej,
-pracować efektywnie z grupą i rozumieć proces grupowy,
-radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych

Cel szkolenia:

-Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
-Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
-Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą
-Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany małokorzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
-Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania zmianą.

Szkolenie skierowane jest do:

Trenerów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.

Program szkolenia:

 • Część I:

  Niezbędne kompetencje i umiejętności trenera – „mistrza”

  Moduł I

  Nie takie zwykłe rozpoczęcie szkolenia

 • Pierwsze wrażenie
 • Kontrakt
 • Oczekiwania uczestników
 • Moduł II

  Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Poznają charakterystykę „mistrza” w organizacji
 • Poznają cechy, jakimi powinna odznaczać się taka osoba
 • Będą posiadali wiedzę o tym, czym jest charyzma
 • Będą potrafili zidentyfikować i nazwać zachowania charyzmatyczne 
 • Moduł III

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu umiejętności zwracania na siebie uwagi grupy
 • Zdobędą wachlarz narzędzi służących do zdobywania zainteresowania
 • Posiądą umiejętność zwracania na siebie uwagi grupy
 • Moduł IV

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu utrzymywania uwagi grupy
 • Posiądą umiejętność z utrzymywania zainteresowania grupy
 • Moduł V

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę dotyczącą efektywnego czerpania wiedzy merytorycznej
 • Zaplanują własny rozwój kompetencyjny na określony czas
 • Moduł VI

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę z zakresu zasad przekazywania wiedzy osobom dorosłym
 • Poznają i zrozumieją potrzebę przekazywania wiedzy zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba
 • Posiądą umiejętność planowania szkoleń zgodnie z cyklem uczenia się wg Kolba
 • Moduł VII

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę na temat zasad aktywnego słuchania
 • Rozwiną umiejętność aktywnego słuchania
 • Będą potrafili skutecznie obserwować grupę oraz wyciągać wnioski z zachowań jej poszczególnych jednostek
 • Część II:

  Rola trenera w kształtowaniu się grupy szkoleniowej

  Moduł VIII

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę na temat dynamiki grupy szkoleniowej oraz etapów jej rozwoju
 • Moduł IX

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Rozwiną wiedzę z zakresu charakterystyki grupy na każdym etapie rozwoju
 • Będą znali rolę trenera w grupie na każdym etapie
 • Będą potrafili skutecznie reagować na zaistniałe w nim sytuacje
 • Moduł X

  Po ukończeniu modułu uczestnicy:

 • Będą znali wagę i odpowiedzialność wynikającą z bycia liderem – „mistrzem”
 • Posiądą wiedzę dotyczącą kształtowania własnej postawy liderskiej
 • Moduł XI

  Po zakończeniu modułu uczestnicy:

 • Zapoznają się z etyką pracy trenera
 • Zaplanują własną ścieżkę rozwoju

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Doskonalenie postawy trenerskiej