DOSKONALENIE PRACY CONTROLLERA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1786,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1749,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.08.2013 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pozwalających w optymalny sposób wykorzystać możliwości programu MS Excel na potrzeby controllingu.
Korzyści dla uczestników:
Rozwijanie umiejętności wykorzystania arkusza MS Excel w pracy
poznanie zaawansowanych funkcji i narzędzi MS Excel
pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania
poznanie sposobów tworzenia zaawansowanych formuł obliczeniowych niezbędnych w realizacji zadań controllingu
nabycie umiejętności tworzenia arkuszy budżetowych oraz poznanie sposobów ich konsolidacji
W celu zwiększenia skuteczności i efektywności szkolenia cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach.
Wraz ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowszym.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, controllerów i finansistów.

Program szkolenia

Część I. Zakres stosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu
Celem tej części szkolenia jest syntetyczna prezentacja funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w kontekście zadań stawianych przez controllingiem w przedsiębiorstwie.
Zagadnienia poruszane w części I:
1. Klasyfikacja zadań controllingu wg FEI
2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel pod kątem wykorzystania w realizacji zadań controllingu
3. Sposoby doskonalenia warsztatu pracy controllera przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel
4. Prezentacja istotnych ograniczeń stosowania aplikacji MS Excel w pracy controllingu
Część II. Kierunki i sposoby doskonalenia warsztatu controllera przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
Celem tej części szkolenia jest prezentacja takich rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, które umożliwią usprawnienie pracy controllera.
Zagadnienia poruszane w części II:
1. Baza informacyjna controllingu
Konstruowanie bazy danych controllingu w arkuszu kalkulacyjnym - typowe błędy, prawidłowe rozwiązania
Importowanie danych z różnych źródeł i baz danych przedsiębiorstwa, w tym systemu FK - jak automatyzować pobieranie danych z innych plików, baz SQL, stron WWW
Skuteczna agregacja zbiorów danych finansowo-księgowych
Możliwości walidacji danych - jak ustrzec się przed błędami podczas wprowadzania danych do arkusza
Oczyszczanie zbiorów danych zaimportowanych z dużych systemów klasy ERP - jak doprowadzić dane do postaci czytelnej dla controllera
Unikanie problemów obsługi olbrzymich zbiorów danych w arkuszu
2. Budżetowanie przychodów i kosztów w arkuszu
Tworzenie arkuszy budżetowych, w tym arkuszy budżetów projektów - jak zabezpieczać arkusze przez przypadkowych uszkodzeniem, jak usprawnić ich działanie
Wielowariantowe planowanie z arkuszem kalkulacyjnym - tworzenie i zarządzanie scenariuszami
Wykorzystanie funkcji arkuszowych w podziale kosztów na kontrolowane i nie kontrolowane
Konsolidacja budżetów cząstkowych przy pomocy funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Automatyzacja tworzenia sprawozdań finansowych pro forma
3. Analiza i raportowanie przy pomocy MS Excel
Przeszukiwanie dużych zbiorów danych problemów obliczeniowych w arkuszu - odwołania względne i bezwzględne, funkcje arkuszowe podstawowe i dodatkowe, udokumentowane i nie udokumentowane, formuły zwykłe i tablicowe
Prowadzenie analiz danych kosztowych na potrzeby podejmowania decyzji - analiza progów rentowności oraz analiza wrażliwości wyników firmy na zmiany parametrów cenowo-kosztowych
Analiza i ocena funkcjonowania centrów odpowiedzialności - tworzenie funkcji użytkownika na potrzeby prowadzenia nietypowych obliczeń
Tworzenie arkuszy raportowania - wykorzystanie zaawansowanych formuł tablicowych w automatyzacji raportu, jak podnieść jakość estetyczną raportu przy wykorzystaniu zaawansowanych formatów komórek
Wielowymiarowa analiza danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania przy pomocy tabel przestawnych
Analiza odchyleń w arkuszu kalkulacyjnym - sposoby identyfikacji przyczyn odchyleń przy zastosowaniu funkcji arkuszowych
4. Prowadzenie złożonych obliczeń i kalkulacji na potrzeby controllingu
Prezentacja przykładów zastosowania zaawansowanych formuł obliczeniowych z wykorzystaniem odwołań względnych i bezwzględnych, udokumentowanych i nie udokumentowanych funkcji arkuszowych, formuł zwykłych i tablicowych
Złożone operacje obliczeniowe na datach
Poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzia Solver
5. VBA - nowe możliwości dla controllingu
Wykonywanie żmudnych, powtarzalnych czynności przy pomocy makr na ogromnych zbiorach danych.
Tworzenie interaktywnych arkuszy raportów przy wykorzystaniu kontrolek
Pobieranie danych z z zamkniętych skoroszytów xls.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw. Konsultant i współpracownik firm doradczych. Ceniony wykładowca z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
188
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 22.09.2013 r. (kolacja) do 25.09.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!