Dosprzedaż w procesie obsługi klienta

O szkoleniu

W trakcie tego treningu pracujemy nad wzmocnieniem umiejętności oraz proaktywności w sprzedaży dodatkowych produktów lub usług dla aktualnych, aktywnych klientów. W trakcie procesów obsługowych, wyraźnie wyznaczamy przestrzeń do aktywnej dosprzedaży, opierając efektywność na zbudowanych już relacjach i pozytywnej ocenie jakości. Jednocześnie wzmacniamy lojalność klientów, poprzez oferowanie produktów lub usług wyższej jakości lub uzupełniających do tych aktualnie używanych. Ważnym aspektem tych warsztatów jest także analiza możliwości dosprzedaży w przypadku niepełnego zadowolenia klienta z aktualnie używanych produktów lub usług.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Wskazanie konkretnego miejsca w procesie obsługowym, właściwym dla dosprzedaży
 • Korekta perspektywy doradców klienta – do czego służy nam relacja z klientem?
 • Przegląd strategii up-selling i cross selling
 • Przepracowanie i trening technik dosprzedaży
 • Przepracowanie wartości tworzonych przez poszczególne produkty
 • Wypracowanie praktycznego katalogu argumentów, wspierającego dosprzedaż
 • Zbudowanie i trening efektywnego algorytmu rozmowy dosprzedażowej

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie efektywności pracy doradców klienta, w kierunku rozszerzania portfela zakupowego klientów
 • Lepsze wykorzystanie istniejących relacji handlowych z aktualnymi klientami firmy
 • Analiza zadowolenia klientów z aktualnie używanych produktów/usług, wzmacnianie lojalności klintów poprzez dosprzedaż
 • Stworzenie warunków do podnoszenia wyników handlowych
 • Wzmocnienie proaktywnej postawy doradców w kierunku dosprzedaży
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla pracowników działów obsługi klienta, którzy chcą poczuć się pewniej podczas rozmów z klientami
 • Dla pracowników działów obsługi klienta, którzy chcą lepiej opanować proces dosprzedaży

Program szkolenia

Gra symulacyjna „Targowisko”

 • Targowisko to gra, która mobilizuje uczestników do podejmowania inicjatywy i szukania rozwiązań w zakresie strategii dosprzedażowych – up-selling i cross-selling. Rozgrywka charakteryzuje się dużą liczbą interakcji między uczestnikami, umożliwiając doskonalenie umiejętności handlowych oraz testowanie pomysłów na dosprzedaż w trakcie procesu obsługowego. Czas jest ograniczony, a rezultaty uczestników zależą od motywacji do podejmowania aktywnych wysiłków w zakresie sprzedaży dodatkowych produktów/usług.
 • Analiza doświadczeń z gry + wnioski
 • Przegląd i analiza procesu obsługowego w kontekście dosprzedaży.

Skuteczne wykorzystanie relacji z klientam

 • Krótkie ćwiczenie wprowadzające – „Relacja handlowa”
 • Dwa ważne mechanizmy psychologii relacji w kontekście dosprzedaży
 • Relacja handlowa – szczegółowa analiza tego czym jest relacja i na czym się opiera
 • Do czego służy nam w sprzedaży dobra relacja z klientem?
 • Jak przełożyć relacje na efektywność w dosprzedaży?

Strategie dosprzedaży w procesie obsługowym

 • Warsztat – wypracowanie założeń do skutecznej dosprzedaży – kiedy i w jakich warunkach możemy dosprzedawać
 • Strategie up-selling i cross-selling – odniesienia dla produktów/usług wyższej jakości, uzupełniających oraz dodatkowych
 • Sprzedaż komplementarna – cel, wartości dla klientów, budowanie pełniejszej satysfakcji klientów
 • Wizja użyteczności nowego podejścia – różne strategie rozmów w kontekście użyteczności:
  • modernizacja aktualnego stanu
  • technologiczna modyfikacja
  • innowacyjna zmiana
  • wykluczenie/ograniczenie problemów (strat)
  • bezwzględnie nowy produkt/usługa
 • Polskie doświadczenia w zakresie dosprzedaży
 • Procedury prezentacji w zakresie up-selling i cross-selling
 • Czego warto unikać w strategii rozmów z klientami na temat dodatkowych produktów/usług?

Taktyczne przygotowanie dosprzedaży

 • Zachowania klientów – zebranie zachowań w trakcie procesu obsługowego
 • Jak popytać klienta o opinie na temat aktualnie używanych produktów/usług?
 • Ćwiczenie „Droga pytań” – analiza potencjału w strukturach 3-osobowych + feedback
 • Scenka diagnostyczna – dosprzedaż + analiza grupowa scenki
 • Niepełne zadowolenia klienta jako szansa do dosprzedaży
 • Zachowania opłacalne i ryzykowne w dosprzedaży
 • Kiedy w procesie obsługi jest dobre miejsce dla dodatkowych propozycji
 • Algorytm rozmowy dosprzedażowej – wypracowanie algorytmu na bazie wniosków ze scenki diagnostycznej oraz aktualne stosowanego przez uczestników schematu rozmowy

Praktyczny trening dosprzedaży i sprzedaży wiązanej.

 • Trening rozmowy dosprzedażowej na forum z wypracowaną sekwencją + analiza grupowa i ew. poprawki
 • Trening w strukturach 3-osobowych i praca w różnych rolach + wnioski

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!