Dostęp do informacji publicznej

O szkoleniu

Szkolenie „DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK” ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków” i jest dedykowane dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej zarówno szczebla rządowego jak i samorządowego, którzy na co dzień uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz uczestniczą w rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Jest oparte na założeniu, iż:

jego adresaci nie oczekują kolejnego szkolenia, które sprowadzać się będzie do „suchego” zaprezentowania treści przepisów prawnych,
jego adresaci oczekują szkolenia poświęconego zaprezentowaniu sposobów radzenia sobie z praktycznymi problemami związanymi z prowadzonymi postępowaniami o dostęp do informacji publicznej, o których „próżno” szukać odpowiedzi w komentarzach,
jego adresaci oczekują konkretnych rozwiązań praktycznych, odpowiedzi jak radzić sobie problemami orzeczniczymi z którymi borykają się w codziennej pracy, „trudnymi klientami”, pieniaczami, przydatnych modeli postępowań, wzorów dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy,
bez względu na wykształcenie (np. nieprawnicze) można prowadzić postępowania administracyjne w zakresie udostępniania akt oraz udostępniania informacji publicznej oraz zgodnie z prawem, sprawienie i skutecznie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz dostęp do akt postępowania administracyjnego;
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z zalewaniem organów wnioskami o dostęp do informacji publicznej oraz dostęp do akt postępowań administracyjnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania akt w toku postępowania administracyjnego
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie problematyki udostępniania informacji publicznych
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego problematyki udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania akt w toku postępowania administracyjnego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej zarówno szczebla rządowego jak i samorządowego, którzy na co dzień uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz uczestniczą w rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Program szkolenia

Informacja publiczna:

 • ramy prawne: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 • pojęcie informacji publicznej (definicja legalna);
 • wskazanie cech informacji publicznych w orzecznictwie;
 • ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej: informacja niejawna; tajemnica przedsiębiorcy
 • i przedsiębiorstwa oraz dane osobowe, udostępnienie danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne;
 • informacja publiczna prosta a informacja publiczna przetworzona.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz organ udostępniający akta postępowania administracyjnego.

Podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej (katalog otwarty, podmioty „szczególne”: dziennikarze, organizacje społeczne, profesjonalni pełnomocnicy, konkurencyjni przedsiębiorcy, studenci i doktoranci, itp.).

Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.

 • zapytanie dziennikarskie/prasowe w trybie dostępu do informacji publicznej oraz w trybie ustawy – Prawo prasowe;
 • okoliczności i termin udzielenia odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie/prasowe.

Tryb udostępniania informacji publicznej:

 • sposoby udostępniania informacji publicznej (z urzędu, na wniosek);
 • ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakres informacji publikowanych w BIP, zakres danych osobowych w informacji publikowanej w BIP, obowiązki podmiotu redagującego BIP);
 • terminy;
 • forma wniosku i forma udostępnienia informacji publicznej;
 • opłaty;
 • decyzja w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej – forma, przesłanki prawne, niezbędne elementy, tryb odwoławczy (administracyjny i sądowoadministracyjny);
 • przegląd aktualnej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej dotyczącej postępowań administracyjnych:

 • strona o uczestnicy postępowania administracyjnego jako podmioty uprawnione do przeglądu akt postępowania administracyjnego;
 • zakres informacji publicznej objętej aktami postępowania administracyjnego dostępny dla innych podmiotów niż strona / uczestnik postępowania;
 • próby obchodzenia ograniczeń w zakresie dostępu do akt postępowania administracyjnego poprzez składania wniosków o udzielenie informacji publicznej (jak je identyfikować – jak im przeciwdziałać);
 • tryb i formy udostępniania akt postępowania administracyjnego (w tym zmiany i praktyczne rozwiązania w zw. z COVID-19)
 • postanowienie o odmowie udostępnienia akt postępowania administracyjnego a obiektywny brak możliwości udostępnienia akt stronie / uczestnikowi / pełnomocnikowi.

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

Czas trwania

09:00-14:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 26 wrzesień 2022

Gdzie i kiedy

Online 25 listopad 2022

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę
630
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 650 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu. Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!